Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво означава промяната за всяко дете?
A young boy transfixed by music surrounded
         by a support group of teachers and pupilsЗа повечето хора промяната е трудно нещо. Независимо дали е смяна на работата, нов дом или раздяла с дългогодишен партньор, промяната е част от житейския цикъл.Въпреки това, за някои деца с комплексни нужди, особено такива в аутисткия спектър, промяната може да бъде поглъщаща, причинявайки стрес и безпокойство.

Осигуряване на структура

Чуйте Гявин - старши учител, който обяснява как екипът служители въвеждат структура при деца с тежък аутизъм.


Как бива въведена структура и предсказуемост за такива деца?

 • Poster
         Image

Отговори

Защо планирането на промяната е важно?
a young boy smiles at the camera
         as he works on a computer

За да се подпомогне емоционалното благосъстояние на ученици, за които промяната е трудна, е важно да се въведе общоучилищна структура, която им позволява да преминават учебния ден гладко и увеличава до най-висока степен способността им за учене.

Защо планирането на промяната е важно?
a young boy smiles at the camera
         as he works on a computer

Планирането винаги трябва да започва с определяне на ключови промени, особено:

 • Започване
 • Завършване, и
 • Други преходи.
Ключови техники за помощ при справяне с промяната? (1)
Teacher and pupil discuss and plan change
         strategies

Учебният ден трябва да:

 • бъде подреден и предсказуем, така че децата да се почувстват сигурни, и
 • бъде съставен от разграничими "раздели" с ясно определено начало, достъпна дейност и ясен край, който сигнализира на учениците какво следва.

Всеки преход от "раздел" към "раздел" трябва да бъде:

 • събщен ясно посредством рутинните класни и училищни дейности, и
 • сигнализиран с реч, жест, обект на посочване, визуално разписание, символи, знаци, музика и др.
Ключови техники за помощ при справяне с промяната? (1)
Teacher and pupil discuss and plan change
         strategies
 • Учениците трябва да бъдат възможно най-бързо подготвяни за непредвидени промени в реда на "разделите", посредством методи, които са ясни и значещи за тях, за да се намали нивото на стрес.
 • Екипите от персонала трябва а работят съвместно, за да гарантират гладкото ръковедене в клас, при сигурна, безопасна и предсказуема обстановка, която максимизира възможността за учене.
Ключови техники за помощ при справяне с промяната? (2)

Екипът трябва да:

 • Предлага физическа и емоционална подкрепа с отделни думи или фрази, действащи като "сигнали" и "котви" за концентрацията на детето
 • Управлява придивжването и преходите във, около и между пространствата
 • Използва спокоен тон, с малко думи, така че по-скоро да успокоява, отколкото да стимулира.
 • Предлага "изход с достойнство", който да не подкопава чувството за контрол у ученика в трудни ситуации, например, предлагане на избор между две възможности за извършването на определена дейност.
 • Създава и поддържа положителна връзка в ежедневните взаимодействия, за изграждане на доверие.
 • Бъде последователен, за да е сигурно, че поведението и емоционалният отклик на ученика се развиват, и
 • Даде на ученика усещане за безопасност, сигурност и подкрепа. Това ще позволи на детето да се научи да управлява собственото си поведенеи, да напредва и да приема промяната.