Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Откриване на провокиращите фактори в поведението на дететоЕдин от най-простите начини да откриете кои контекстуални фактори въздействат на поведението на детето е да водите АБВ диаграма. Това е дневник, по часове, на поведнието на детето и на провокиращите фактори и последици на поведението.


Час/датаПредпоставка (провокиращ фактор) Поведение Последица
 • А (Предпоставки) е провокиращият фактор - Какво се е случило преди наблюдаваното поведение?
 • Б (Поведение) е това, което детето прави - неговото поведение или действия.
 • В (Последици) е реакцията на възрастния към поведението или действията на детето.

С установяването кое провокира определено поведение, е възможно поведението на детето да бъде променено.


Помнете, че поведението винаги е свързано с контекст.

Откриване на провокиращите фактори на поведение


Гледайте видеото и с помощта на АБВ диаграма, определете кое провокира поведението на Джак.

 • Poster
         Image

Пример от практиката: АБВ диаграма на Ник


Час/дата

А (Провоиращ фактор) Б (Поведение) В (Последици)
9:00 Качване/слизане от автобуса Ник крещи Оставяме го да се успокои
10:30 Отстраняване от игра Ник крещи и плаче Избор между два сока
10:40 Пиене на сок Ник крещи и иска чипса Скиваме от поглед сока
10:45 Отиване в трапезарията Ник отново започва да крещи Преместваме го в другата част на стаята
12:15 Отиване в трапезарията Ник крещи Игнорираме гоКакво поведение наблюдава учителят?


Кое провокира това поведение?

Планиране на АБВ диаграмата
A teacher comforts a young boy who is
         distressed


Преди да започнете да водите диаграмата, трябва добре да си изясните какво поведение ще проследявате с нейна помощ.


В примера с Ник видяхме, че учителят цели да наблюдава у Ник крещене и плач.

Окуражаване на дадено поведение
Two teachers support and contain
         a distressed girl as she attempts to run across the classroom

След като завършите АБВ диаграмата, е добре да си зададете следния въпрос: Ако искам да задействам това поведение, какво трябва да направя?


Ако можете да отговорите на този въпрос, сигурно сте открили провокиращите фактори за това поведение.


В примера с Ник учителят откри, че неговото крещене и плач се провокират от:

 • Преместването му от едно място на друго, и
 • Присъствието на храна.