Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Информация, подпомагаща нуждите на индивида
Two teachers comfort
         a distressed pupil who is using a laptop

Поведенческият профил (понякога наричан план за управление на поведението) е начин за представяне на важна информация на екипа относно това, как да се подпомагат индивидуалните нужди на децата с комплексни нужди и поведенчески проблеми.


Той очертава:

 • Главните сфери на грижа
 • Как най-добре да се подпомогне детето, и
 • Рискът, свързан с инциденти при епизоди на трудно поведение.

Поведенческият  профил трябва да бъде на разположение на всички членове от екипа.

Информация, подпомагаща нуждите на индивида
Two teachers comfort a distressed pupil who is
         using a laptop

Поведенческият профил има за свой център детето.


Съставя се в първо лице и е отделен за всяко дете. Трябва да отразява:

 • Каква е личността на детето
 • Ежедневните трудности, с които се сблъсква при справянето със стреса и безпокойството, и
 • Как екипът може да помогне в научаването да се справя със собственото си поведение и да напредва с ученето.
Как трябва да изглежда профилът?
Two teachers comfort a distressed pupil who is
         using a laptop

Поведенческият профил трябва да има следната организация:

 • Представете детето с кратко описание, снимка и списък на нещата, които харесва.
 • Опишете какво го разстройва и какво прави, когато е разстроено.
 • Обяснете какво могат да направят възрастните, които се занимават с детето, за да намалят безпокойството / страданието му, и
 • Изредете сферите на поведение, които се опитваме да подобрим.
Проверете вашите профили
Two teachers
         comfort a distressed pupil who is using a laptop


Проверката е добър начин за "пролетно почистване" на процесите и процедурите.


Направете критически оглед на ефективността на поведенческите профили в училището.


Как преценявате дали са ефективни? Ако са, за кого?


Потърсете мнението на новите членове на училищния екип, които може да имат неповторими прозрения.