Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Пример от практиката: Джак

Чуйте майката на Джак - Мария -  да описва неговите трудности.


По какъв начин ситуацията, в която се намира Джак причинява или засяга затрудненията му?


Как се опитва Мария да контролира поведението на Джак?

 • Poster
         Image

Отговори

Промяна на следствията
a male teacher helps a young boy
         to learn by giving him cricket ball reward

Ученето и развитието изискват контекст.


Една от най-простите рамки за разбиране на контекста е дадена в поведенческата психология. Според тази рамка, какво ще научат децата зависи от следствията от тяхното поведение:

 • Ако детето получи приятно следствие на своето поведение, то ще повтори това поведение.
 • Ако получи неприятна последица от поведението си, тенденцията е да не повтори поведението си.
 • Степента на възприемане на последствията като приятни или неприятни зависи от силата на връзката с този, с кото взаимодейства.
 • С времето детето се научава как да се държи на базата на предишен опит.
Използването на награди

Често използваме наградата като положително следствие, за окуражаване на желаното от нас поведение.


Наблюдавайте използването по време на час на положително затвърдяване.

 • Poster
         Image
Промяна на средата
a male teacher helps a young boy
         to learn by giving him cricket ball reward
 • С промяна на средата можете да постигнете промяна в поведението на детето.
 • Подходящ начин да откривате задействащите механизми е да водите АБВ диаграма.