Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ролята на социалното взаимодействие и детското развитие
A young boy and his teacher interact
         using a garden gnome picture

Езикът, вниманието и паметта не просто се развиват в мозъка. Те се добиват при взаимодействието с другите.


Ученето по принцип се получава в динамична, социална среда.

Ролята на социалното взаимодействие и детското развитие
A young boy and his teacher interact using a garden
         gnome pictureУченето между възрастен и дете е двупосочно - детето се учи от възрастния и възрастният - от детето.


Преди се смяташе, че възрастният контролира процеса на това взаимодействие. Сега вече е известно, че дори и с бебетата процесът е двупосочен.


Бебето не е пасивно при взаимодействието - то често пъти започва и подържа интерактивна игра с възрастния. Тези игри се характеризират с взаимно забавление.

Взаимодействие с дете с комплексни увреждания
A young boy and his
         teacher interact using a garden gnome picture

Има различни причини подобно взаимодействие да е различно при децата с комплексни нужди:

 • Може да има по-малко инициатива от страна на детето.
 • Може на възрастния да му е трудно да разбере сигналите на детето.
 • Откликът на детето може да се забавя или да бъде не еднозначен.
 • Може детето да не се забавлява достатъчно, за да иска да продължи играта.