Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Постигане на контрол
A adult re-assures an anxious child
 • Децата с комплексни нужди трябва да постигнат някакъв контрол върху своя живот, което също ще им помогне да се почувстват сигурни и в безопасност.
 • Това означава, че възрастният трябва да умее да разчита тяхната съзнателна и несъзнателна комуникация, за да може да им помогне да общуват съзнателно и последователно. Това им помага да усещат, че контролират нещата.
 • Подобряването на комуникацията е много полезно, когато се обмислят начини за развиване на взаимоотношенията и насърчаване на положителното поведение.
Съзнателна комуникация

Гледайте видео-клипа, на който учителят обяснява как се използва батут за развиване на съзнателната комуникация.

 • Poster
         Image
Примери за комуникация
A child smiles and interacts

Както видяхме, децата с комплексни увреждания може почти да не говорят и да осъществяват комуникация с помощта на редица други средства, като:

 • Вокализация
 • Движения на главата
 • Лицево изражение
 • Движения на езика
 • Зрителен контакт, втренчване или посочване с поглед, и
 • Движения на ръцете

Често пъти е много трудно да се разтълкуват тези сигнали. Ето защо е важно възрастният, който добре познава детето, да работи с него за:

 • Изясняване на значенията.
 • Постигане на последователност в тълкуването.
Изразяване на предпочитания

Гледайте видео-клипа, на който главният учител и ресурсният учител описват опитите си да установят по какъв начин изразява предпочитаният си дете, което още не е постигнало съзнателна комуникация.

 • Poster
         Image
Трудности при тълкуването на комуникацията
An anxious child holds his head in his
         hands

Понякога е трудно да интерпретираме какво се опитва да ни съобщи едно дете с комплексни нужди, поради следните причини:

 • Комуникацията е кратка и остава незабелязана.
 • Комуникацията е непоследователна.
 • Комуникацията означава различни неща в различен контекст.
 • Комуникацията означава различни неща за различните хора.
 • От детето се очаква да има мнение, например при избор на дейности, а то може да няма.
 • Възрастните приемат, че знаят какво децата харесват и не харесват, но децата променят предпочитанията си с времето.
Проблеми на комуникацията

Чуйте какво казва по въпроса за комуникационните проблеми майката на Ема - Рут.


Как комуникира Ема?


Защо на хората им е трудно да разберат какво казва?


Как комуникацията, осъществявана от Ема, се отразява на поведението й?

 • Poster
         Image

Възможни отговори

Тълкуване на комуникацията на практика
An anxious child holds his head

Разгледайте следните въпроси, като си мислите за познато ви дете с емоционални и поведенчески трудности, с недостатъчна ясна комуникация:


Тълкуване на комуникацията: дейност
Допълнителни материали
An open book

Портър и колектив (2001) предлагат полезна рамка, структурирана стъпка по стъпка, в помощ на възрастните при тълкуването на комуникацията на деца с комплексни трудности.

 

Портър, Дж., Уври, С и Морган, М. (2001) Тълкуване на комуникацията при хора с тежки и множествени обучителни трудности. Британски журнал на обучителните трудности, 29. 12-16.