Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Координиране на екипа

Чуйте аудио-клипа, в който Карълайн - майката на Матю - разказва за екипа от специалисти, участващи в грижите за Матю.


Как се координира техният принос?

 • Poster
         Image

Отговор

Екип, подбран спрямо конкретното дете
Two lead professionals
         sat at a classroom desk with five children

Екип, сформиран около детето (TAC), за първи път разработен от Питър Лимбрич, представлява мултидисциплинарен екип от специалисти, сформиран за подкрепа на детето и семейството му. Първоначално се базира на Обща рамка за оценяване (CAF). Това  е начин на оценяване, с помощта на който специалистите работят съвмествно, като прилагат единен формуляр за оценка и целят работа в партньорство с родителите.


TAC подчертава необходимостта специалистите да споделят възгледите и ресурсите си. Това е най-ефективният за родителите подход. TAC има много функции, разбира се, но някои се фокусират специално върху насърчаване на позитивно поведение.

Ресурси около всяко дете

В предходна част на този модул - "Работа със семействата" - видяхме емоционалното и практическо въздействие върху родителите, което произтича от детето с комплексни нужди.


TAC притежава много от ресурсите, необходими, за да се извърши практически промяна в живота на семействата, например:

 • Кратки почивки (временно облекчение)
 • Подкрепа в дома
 • Жилище
 • Ваканции
 • Оборудване и други специални средства, и
 • Адекватно образование.

Достъпът до тези ресурси може да облекчи семействата от стреса и натоварването.

Важността на временното облекчение

Чуйте аудио-клипа, в който Карълайн - майката на Матю - говори колко са важни за семейството й временното облекчение и грижите в хосписа.

 • Poster
         Image
Специалист с водеща роля
A lead professional
         gently supports and guides a young boy using a tambourine

В предишния аудио-клип чухме как Карълайн - майката на Матю - е основният контакт на специалистите, които оказват помощ на Матю.


Важен елемент от идеята на TAC е фактът, че задача на специалиста с водеща роля е да:

 • Бъде единствен източник на контакт за детето и семейството
 • Координира изпълнението на дейностите, съгласувани между специалистите от екипа, и
 • Намали застъпването и непоследователността на услугите, предоставяни на семейството.

Координацията облекчава семействата от стреса и напрежението.

Колко подкрепа е нужна на вашия специалист с водеща роля?
Two lead professionals sat at a classroom
         desk with five children
 • Определете специалист с водеща роля за всяко от децата с комплексни нужди и трудно поведение.
 • Колко ефективни са те в координирането на нужните ресурси, за да се постигне реално подобрение в живота на семействата?
 • Какво бихте могли да направите вие (и училището), за да им помогнете да станат по-ефективни?