Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Насърчаване на позитивно поведение
Six children and two teachers seated in a circle
         in a classroom


В предишните материали бяха представени редица стратегии, които служат за насърчаване на позитивно поведение. Сред тях са:

 • Прилагане на цикъла за разрешаване на проблеми.
 • Избор на главни задачи за разрешаване.
 • Използване на диаграма "рибена кост" за определяне на факторите, които влияят на главните задачи.
 • Разбиране на гледната точка на детето.
 • Използване на "вълшебния въпрос".
 • Оценяване по скала, за да се набележат реалистични цели.
 • Използване на подхода Как/Как, за да се генерира набор от стратегии за насърчаване на позитивно поведение, и

Ако някои от тези стратегии не са ви познати, върнете се назад в материалите.


Направете проверка
Gentleman
         with large grey beard sitting at table carrying out an audit

Изгответе списък с различните техники, използвани от училищния екип за разрешаване на проблеми с трудното поведение.


Какъв е процесът за вземане на решения? Как екипът разрешава проблемите?


Проучете / Проверете системата за съхранение на архивите, която проследява процеса на вземане на решения. Какво може да се подобри?


Има ли място за подобрение на качеството или бързината на вземане на решения? Има ли в този модул проследими стратегии?

Научете повече
opened book

Arthur, A (2003) The emotional lives of people with learning disability British Journal of Learning Disabilities, 31, 25-30.

 

Fox, M. and Laverty, T. (2009) Using Quality Circles to help think about the challenging behaviour and emotional distress of children with severe learning difficulties. The SLD Experience, 55, 17-22.

 

Lloyd, H. and Dallos, R. (2006) Solution-focussed Brief Therapy with Families who have a child with intellectual disabilities, Clinical and Child Psychology and Psychiatry 11.3. 367-386.

 

Sterkenburg, P, Janseen, C and Schuengel C (2008) The Effect of an Attachment-Based Behaviour Therapy for Children with Visual and Severe Intellectual Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 21 126-135.