Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Подобрение с помощта на тройното П
Boy sitting down with
         carer


Съществуват редица програми за способстване на работата с родителите. Училищното ръководство си сътрудничи с местните служби за избора и предлагането на доказателствени програми за родители. Един добре проучен пример е Подобрение с помощта на тройното П.  Това е адаптация на класическата Тройно П - Програма за позитивно родителство ®, съставена за нуждите на родители на деца с трудности в пред-юношеска възраст. Тя цели да засили самостоятелността на родителите в справянето с поведението на техните деца.


Една от силните й страни е установяването, че поведенческите проблеми на децата се различават по тежест и съответно семействата притежават различни нива умения за справяне с тези проблеми.


Кои доказателствени програми за родители действат във вашия район?

Нива на намеса при Тройното П
Girl on
         tricycle with carer

Програмата "Тройното П" включва пет нива на намеса:


Ниво 1: Предоставя на родителите полезна информация.


Ниво 2: Предоставя насочване на родителите на деца с леки поведенчески трудности.


Ниво 3: Предоставя обучение за придобиване на умения за родители на деца с леки до средни поведенчески трудности.


Ниво 4: Предоставя интензивно обучение  (индивидуално или  в група) за родители на деца с по-тежки поведенчески трудности.


Ниво 5: Предоставя засилено обучение за семейства, където родителските трудности са усложнени от допълнителни източници на стрес в семейството.

Предоставяне информация на родителите
Girl on tricycle with
         carer

Ниво 1 от програма Тройното П предоставя на родителите полезна информация за насърчаване на положителното поведение.


Проверете какво се прави във вашето училище, за да достигне до родителите нужната информация. Разгледайте информацията, разработена в училището и тази, която се осигурява на място и на национално ниво.


Как се гарантира достъп до материалите в случаи, когато, например, родителите имат ограничения откъм грамотност и когато българския не им е роден език, или когато родителите са в преход? Може ли нещо да се подобри?


Съставете план за действие с цел подобрение на практиката. Проследете изпълнението на този план и направете оценка на постигнатите промени.

Допълнителни материали

Harrold, M., Lutzker, J., Campbell, R. and Touchetter, P. (1992) Improving parent-child interactions for families with developmental disabilities. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 89-100.


Scott, S., Spender, Q., Doolan, M., Jacobs, B. and Aspland, H. (2001) Multicentre controlled trial of parenting groups for childhood antisocial behaviour in clinical practice: nipping conduct problems in the bud. British Medical Journal, 323:194