Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Развиване на комуникацията
A girl looks at the camera during a signing
         session
 • Базисните умения за комуникация се учат от раждането.
 • Тези базисни умения подкрепят развитието на речта и езика през втората и третата година от живота на детето.
 • Развитието на речта също така се предизвика по много начини от думата "иди", но е полезно да се мисли за основите на комуникацията като подсилващи това развитие.
Основите

Децата се учат да комуникират.


Базисните умения на ранната комуникация са:

 • Проява на краткотрайно внимание към друг човек.
 • Поделяне на внимание с друг човек.
 • Продължаване на това внимание и концентриране върху друг човек.
 • Преминаване на споделеното внимание в "дейности".
 • Редуване в размяна на постъпки.
 • Забавление и игра.
 • Използване и разбиране на зрителен контакт.
 • Използване и разбиране на лицево изражение.
 • Използване и разбиране на невербална комуникация, като жестове и език на тялото.
 • Използване и разбиране на физически контакт.
 • Използване и разбиране на вокализации, като използваните се обогатяват и постепенно се прецизират и добиват смисъл.
Наблюдаване на комуникационни умения

Гледайте този видеоклип и чуйте обяснението на Лезли - старши ресурсен учител - за това как е работила с Калъм в продължение на четири години, за да изгради връзка и да развие комуникационните му умения.


Какви базисни комуникационни умения е развил Калъм до сега? (Използвайте списъка от предишния кадър.)

 • Poster
         Image

Какво забелязахте?
Кликнете за избор на отговор.