Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Въздействието на предизвикателното поведение


Поведението на детето си, влияе не само на него, но на неговите връстници и училищния персонал и също оказва влияние върху семейството и общността, в която живеят. Агресивното и предизвикателно поведение може да повлияе на качеството на живот на семействата, тяхното емоционално благополучие и техните взаимоотношения.

Предизвикателно поведение е основната причина, защо децата са поставени в пансионати (Abbott и сътр, 2000) и също е ключов фактор за семейства, които не са в състояние да ползват кратки почивки (или социален патронаж) и / или детето не е в състояние да получи достъп до образователни, терапевтични и / или общински или социални дейности (Kahng и Deleon, 2008). Има, следователно, емоционални и практически причини за училища и семейства, за да работят заедно за насърчаване на положително поведение.

Ефектът върху семейния живот

Изслушайте този аудио клип , в който Рут, майката на Ема споделя за ефекта от поведението на Ема върху семейния живот.


 • Poster
         Image
Стрес и емоционални реакции
Distressed boy being calmed by a carer

Когато се роди дете със СОП в семейството е неочаквано събитие и измества светогледа на родителите. Промяната зависи от емоционално и практическо приемане на това, което се е случило.


Много е писано за това как родителите на деца с увреждания минават през период на траур за загубата на идеализираното им дете. Въпреки това, тази гледна точка е оспорвана и сега се счита, че родителите минават през различни емоционални реакции, отколкото през един установен модел.

Чувствата на Рут

Чуйте тази аудио-клип, където Рут, майка на Ема, говори за това как тя се е почувствала, когато състоянието на Ема е диагностицирано.

 • Poster
         Image
Практически проблеми

Има и практически проблеми, които причиняват стрес за родителите на деца с комплексни нужди. Тези практически проблеми включват:


Време


Смята се, че по-голямата част от родителите прекарват повече от 10 часа на ден, относно основните физически грижи (хранене, тоалет, обличане и т.н.).

Финанси


Семействата където има дете с увреждане разполагат с по-малко финанси, защото:

 • По-малко вероятно е майката да работи
 • Бащите имат по-малко възможности за работа

Също така има по-големи разходи за пране, транспорт, дрехи и ваканции.


Жилище


По-вероятно е семействата да живеят в жилища, които те считат за неподходящи.


Въздействие върху семейството

Чуйте тази аудио-клип, където Симон, бащата на Харви, говори, че трябва да
сменят жилището си.

 • Poster
         Image
Стрес и емоционална подкрепа
Distressed boy with
         carer

Стресът за семействата с деца с комплексни нужди вече е изяснен. Знаем, че ограничените умения за справяне с поведението на детето и тежестта на поведенческите проблеми на детето причиняват високи нива на стрес за майката. (виж  Baker et al, 2003; Quine and Pahl, 1989).


Училищата могат да предложат емоционална и практическа подкрепа на семействата с деца с комплексни нужди, например чрез:

 • Разговаряне с родителите и работа с тях, за да се гарантира последователност на грижите в училището и у дома.
 • Даване на информация за предлаганите услуги, и
 • Предлагане на консултации и обучение за родителите, за да добият нужните умения за установяване на положителна връзка с техните деца и справяне с трудното поведение.
Подкрепа от училище

Чуйте тази аудио-клип, където Рут, майка на Ема, говори за подкрепата, която тя получава от училището на Ема.

 • Poster
         Image
Да дадеш подкрепа
Distressed boy being calmed by a
         carer

Проверете практиките във вашето училище и дискутирайте с колеги каква емоционална и практическа подкрепа дава на родителите вашето училище.

Има ли нещо, което може да се направи по-добре?

Разработете стратегически план за действие, за да се подобри практиката.

Проследете изпълнението на този план и направете оценка на ефективността на постигнатите промени.

Научете повече

Abbott, D., Morris, J. and Ward, L. (2000) Disabled Children and Residential Schools: A survey of local authority policy and practice, Bristol: Norah Fry Research Centre, University of Bristol.

 

Baker, B.L., McIntyre, L., Blacher, J., Crinic, K., Edelbrook, C. and Low, C. (2003) Pre-school children with and without developmental delay: behaviour problems and parenting stress over time, Journal of Intellectual Disability Research, 47: 217-30.

 

Kahng, S. and DeLeon, I. (2008) Behavior management, in P.J. Pasquale (ed.), Neurodevelopment Disabilities in Infancy and Childhood. Volume I: Neurodevelopment Diagnosis and Treatment, Baltimore: P.H. Brookes.

 

Quine, L. and Pahl, J. (1989) Stress and Coping in Families Caring for a Child with Severe Mental Handicap: A longitudinal study, Kent: Institute of Social and Applied Psychology and Centre for Health Services Studies, University of Kent.

 

Sloper, T. (2000) Meeting the needs of disabled children, Department of Health.