Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Видове привързаност
diagram showing how attachment
         is categorised

Теорията за привързаността разграничава два основни вида привързаност:
Сигурна привързаност
Несигурна привързаност

Несигурната привързаност се подразделя на още три категории:
Амбивалентна
Дезорганизирана
Неконтактна

Характеристики на сигурната привързаност
Carer holds distressed boy

 • Децата със сигурна привързаност показват минимално разстройване, когато бъдат разделени от родителя или обгрижващия. Такива  деца се чувстват сигурни и способни да зависят от родител или обгрижващ.
 • Когато възрастният тръгне, детето се чувства сигурно, че той ще се върне. Сигурно привързаните деца търсят утеха от родител или обгрижващ, когато са изплашени.
 • Сигурно привързаните деца знаят, че тези възрастни ще им дадат утеха и успокоение, затова без притеснение се обръщат към тях при нужда и бързо се успокояват, щом получат търсеното отношение.

Характеристики на несигурната привързаност
Carer holds a distressed child

 • Амбивалентна привързаност: Амбивалентно привързаните деца обикновено много се разстройват, когато родителят или обгрижващият излезе от стаята. Амбивалентната привързаност е резултат на невъзможността за детето да разчита на основния обгрижващ, че ще бъде там, когато то има нужда от него. Този тип привързаност е сравнително рядък.
 • Дезорганизирана привързаност: Децата с дезорганизирана привързаност нямат последователно поведение при завръщането на родителя или обгрижващия. Може първо да протестират, а после да се държат резервирано или да поискат да ги подържат и/или да отпуснат тялото си, което показва липса на стабилност или несигурност във връзката им с обгрижващия.
 • Неконтактна привързаност: Децата с неконтактна привързаност предпочитат да избягват контакта с родител или обгрижващ. Когато им се предостави избор, те няма да изразят предпочитание между родител/обгрижващ и напълно непознат. Този тип привързаност може да е резултат на пренебрегване. Децата, които са наказвани за това, че разчитат на обгрижващия, ще се научат да избягват търсенето на помощ в бъдеще.
Привързаността и децата с комплексни нуждиДецата с комплексни нужди, особени такива с физически затруднения, може да не са способни да отговорят на обгрижващите като другите деца. Ето защо е важно учители и обгрижващи, които работят с деца с комплексни нужди, да откликват и на най-малкия жест и проява на комуникация от страна на детето. Трябва също така да съобщават ясно на детето с комплексни нужди кога тръгват и кога ще се върнат, защото това помага да се получи положителен опит и да се гарантира на детето, че във връзката има сигурен тип привързаност.

Привързаността от ранните етапи на развитие е важна, защото помага на детето да развие общ психически способ за това дали възрастният може да му даде сигурност и успокоение. Неуспехът в създаването на сигурна привързаност в ранните години може да има отрицателен ефект в живота по-късно. Деца със ранна сигурна привързаност имат склоността да установяват силни връзки през живота си.Теорията за првързаността е полезна, когато говорим за деца с комплексни нужди, но е важно да не правим прибързани изводи за типа привързаност, тъй като за детето с комплексни нужди може да е трудно да отговори по начина, по който отговарят другите деца.

Пример от практиката
An open book

Прочетете примера за Дарън - момче с аутизъм и обучителни трудности.Помислете за дете от класа ви, чието поведение е повод за притеснение.


Преценете обсъжданите в примера стратегии и използвайте тези идеи, за да изберете кои биха помогнали да се подобрят взаимоотношенията на екипа с детето.


Пример от практиката: Дарън
Проверете практиките си
A boy and his teacher interact

Направете проверка на практиките във вашето училище и обсъдете с колегите си какво превите, за да сте сигурни, че вашите възпитаници се чувстват защитени и в безопасност.


Има ли нещо, което може да се направи по-добре?


Имат ли децата възможността на развият взаимоотношения от ключова важност с хората от училищния екип?

Изгответе план за действие за подобряване на резултатите.


Проследете изпълнението на този план и направете оценка на ефективността от направените промени.