Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Предотвратяването и теорията на привързаността
Млада учителка комуникира с момче


Идеите на предотвратяването са тясно свързани с тези на привързаността, тъй като и двата подхода разчитат на емоционалната връзка между възрастен и дете.Децата не се раждат с формирана привързаност. Тя възниква с времето, при установяване на връзка на доверие с онези възрастни, които успяват да направят света на детето безопасен и сигурен посредством предотвратяването на детската тревожност.

Какво е привързаност?
to be confirmed

Привързаност, това е емоционалната връзка между дете и възрастен.Психологът Джон Боулби е първият теоретик по темата, който описва привързаността като


"...трайна психологическа свързаност между човешки същества."

(Боулби, 1969, стр.154).Боулби счита, че най-ранните връзки, формирани от децата с техните родители / обгрижващи имат огромно влияние през целия живот на индивида.

Привързаност и сигурност
An older female teacher comforts, supports
         and holds the hand of a young boy

Централната тема в теорията на привързаността е, че главните обгрижващи, които са на разположение и откликващи на нуждите на малкото дете, създават у него усещане за сигурност.Детето знае, че на обгрижващия може да се разчита и това създава една сигурна основа за детето, когато изследва света.


Обгрижващият заздравява привързаността си към детето по няколко различни начина:


 • Емоционално - "Обрижващият разбира моите чувства"
 • Когнитивно/комуникационно - "Обгрижващият  знае какви са моите нужди"
 • Интерактивно - "Обгрижващият  е винаги на мое разположение"
 • Физически - "Обгрижващият е наблизо"
Ролята на привързаността
Млада учителка комуникира с тийнейджър


Създаването на привързаност има ключова роля за детото в неговото:

 • Развитие
 • Представа за себе си 
 • Житейски опит
 • Взаимоотношения с другите
Развитие
to be confirmed

Развитието става чрез опит, изследване и игра, а те на свой ред са пряко повлияни от степента на безопасност и сигурност, която детето чувства.


Това, колко сигурно се чувства детето, зависи пряко от качеството на усещането за привързаност с основния обгрижващ.

Представата за себе си

Чрез усещането за привързаност и наличието на грижа, която е постоянна, чувствителна и окуражаваща усилията на малкото дете, то започва да възприема себе си като добро, мило и знаещо.

Жизнен опит
to be confirmed

Като резултат от силната, сигурна и изпълнена с доверие връзка, детето започва да се усеща готово да поема "рискове", да приема предизвикателства и да се справя с неуспехи.

Взаимоотно шения с другите
An older female teacher comforts, supports
         and holds the hand of a young boy width=


Чрез силната привързаност детето се научава как да се ангажира с други човешки същества. Доверието се развива чрез достъпността на обгрижващия и неговата чувствителност към нуждите на детето.

Поведение на привързаност
An older female teacher comforts, supports
         and holds the hand of a young boy

Поведението на детето и ефектът от него се ръководи от стремежа за поддържане на положителна и сърдечна връзка с обгрижващия.


Боулби нарича "поведение на привързаност" всяка форма на дейност, чийто резултат е достъпността и/или поддържането на пространствена близост на детето с ясно определен индивид, за когото детето вярва, че се справя по-добре със света.


Съзнанието, че обектът на привързаност е достъпен и откликващ, дава силно и проникващо чувство на сигурност, поддържащо непрекъснатостта на връзката.

При всички деца поведенията, сочещи желание да се поддържа връзка, включват:

 • Зрителен контакт
 • Допир
 • Усмивка
 • Сигнализиране или повикване
 • Цупене на устни
 • Хващане или прегръщане
 • Недоволство при разделяне
 • Желание да бъде взето наръце
 • Следване
Научете повече

Пиърс, Колби (2009), A Short Introduction to Attachment and Attachment Disorder. Лондон. Издателство Джесика Кингсли.


Боулби, Дж. (1969), Attachment and loss, Vol. 1: Attachment. Ню Йорк: Бейсик Букс.