Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Цялостна, стратегическа и целева подкрепа
Girl and teacher using
         a communication device and cards

За децата с комплексни нужди ученето се случва в условията на подкрепа.


Подкрепата на емоционалното благосъстояние на децата може да бъде на три нива:

 • Цялостно
 • Стратегическо, и
 • Целево

Училищата обичайно се справят добре при цялостната и целевата подкрепа за своите ученици. Работа на ръководителите е да се погрижат да има и стратегическа подкрепа. Помислете върху следната мрежа.

Мрежа за подкрепа на емоционалното благосъстояние

Целева

Целевата

подкрепа отговаря

на индивидуални нужди

от високо ниво.

Достъп до индивидуална емоционална терапия, например училищен психолог, танц и движение.

Стратегическа

Стратегическа подкрепа в/
заедно с цялостната, за деца, при които
трябва допълнителна грижа по отношение на емоционалното им благосъстояние и нивото им на приемане на учебния план.

Стратегии и планиране на допълнителна подкрепа в клас: Индивидуален план за достъп, за поведение, и др.

Цялост

на

Достижения на всяко дете според нуждите му.

Мониторинг и преглед на плана за подкрепа на емоционалното благосъстояние на деца с КН.

Предоставяне на подкрепата
A girl plays a small xylophone


Каква стратегическа и целева подкрепа се предоставя във вашето училище?


Как се вземат решения кои деца какво ниво на подкрепа ще получат?