Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Сесия "повикване и отговор"

Сами взема участие в сесия "повикване и отговор".


Забележете как Сами се успокоява, когато го държат в прегръдка и предпазват.

 • Poster
         Image
Какво е предотвратяване?

Предотвратяването е много прост, но мощен принцип в детското развитие, който обуславя един начин за практическа подкрепа на децата чрез съзнание за емоционалното им страдание.


Има два основни елемента:

 • "Предотвратителят" - това е възрастен, обикновено важна фигура в живота на детето, който е в състояние да признае и приеме страданието на детето и да направи преживяванията му безопасни, като предлага начин временно да облечки тревожността, докато детето бъде способно да разбира и контролира себе си.
 • Всички мисли и чувства, които извикват страхове и безпокойство и които пречат на детето да разбира и контролира собствените си чувства, се "предотвратяват" от възрастния.
Предотвратяването на практикаСледният пример може да ви помогне да разберете по-добре принципа на предотвратяването. Представете си, че сте на нова работа.


Намирате се на място, където не сте работили до сега, което виждате за първи път, с хора, които не сте срещали до сега, вършите работа, за която имате някаква представа, но не сте много сигурни какво се очаква от вас.


Не знаете на каква подкрепа можете да разчитате от колегите си, прекия си началник или работодателя си.

Предотвратяването на практика

Представете си всички чувства и безпокойства, които завират вътре с повишаване на напрежението, докато се стигне до точката на неконтролируемата ви реакция.


Напишете мислите, чувствата и тревогите, които бухте изпитали точно преди да започнете работа или на първия си работен ден.

Предотвратяването на практика

Запишете какво мислите, че би помогнало да се успокоят страховете и безпокойството, които сте открили.

Кликнете, за да видите отговорите на хора, които са преживели такъв опит.

Ползите от предотвратяването

Отговорите ви може да включват колко е важно да имаме ментор или някой, към когото да се обръщаме за справка.

 • Като възрастни, на работното си място всички признаваме нуждата от успокоителна фигура, чийто спокоен маниер и присъствие да ни помогнат да намалим тревожността си в моменти на стрес или несигурност. Добрият ментор е емпатичен и предвижда оказването на помощ.
 • Абсолютно същото може да се каже за децата при срещата им с нов и непознат опит, независимо дали са деца, които могат да изразяват чувствата и беспокойствата си или са такива с ограничени комуникативни възможности, които разчитат предимно на емоционалните си взаимодействия с другите, за да изпитат сигурност и спокойствие.
 • Някои деца с комплексни нужди може да изпитват несигурност и тревожност ежеседмично или ежедневно.
Ползите от предотвратяването
 • Някои деца може да изпитват несигурност и безпокойство при всяка промяна в хода на деня.

Ако ние като възрастни с целия си емоционален ресурс можем да разпознаем тревожността, предизивкана у нас самите от нови и непознати преживявания, тогава можем да започнем да оценяваме и разбираме отклика на децата към несигурността и промяната.

Спомнете си първия път, когат осте работили с дете с комплексни нужди. Какви неща предизвикаха у вас безпокойство? Какъв тип помощ ви помогна да преодолеете страховете си?


Ако все още не сте работили с деца с комплексни нужди, направете списък какви безпокойства ви причинява перспективата за това.


Какъв тип подкрепа би ви помогнала да преодолеете тревожността си?

Как родителите стават "предотвратители" на тревожността у своите деца
A teacher holds a young boy's
         hand whilst he is sat at his deskРодителите разбират за страданието и тревожността у бебето чрез поведния, които съобщават за вътрешните преживявания на малкото, неговите страхове и тревожност, например плач, отказ от храна, безсъние, безокойство, и т.н.


За чувствата на бебето се казва, че са проектирани чрез поведението върху родителя. В някакъв смисъл бебето все една казва, "Помогни ми. Не разбирам какво значат тези мисли и чувства, но ме плашат."В отговор, родителите може да се опитат да успокоят или "предпазят" бебето, например като го вземат на ръце, като му говорят и издават успокоителни звуци, наблюдавайки през цялото време на какво бебето откликва и повтарят успешните похвати. Всичко това се случва в невербален контекст, където чувствата се изразяват физически.Посредством такова поведение родителите стават "предотвратители" на тревожността на детето.

Предотвратяване на страхове и тревожност
A young teacher comforts a girl
         in a supportive seat

Възрастните, работещи с деца с комплексни нужди трябва да се научат как да откликват на и да "предотвратяват" страховете и тревожността у децата, така че нещата, които са объркващи и плашещи за детето, да станат по-разбираеми и предвидими за него.


Предотвратяването може да превърне преживяванията, които детето намира за плащещи или причиняващи тревожност, в насърчаващ опит, който подпомага развитието и разбирането.


Предотвратяването ни дава първоначалната рамка за разбиране и отклик на поведението на детето. Също така, показва колко е важна способността на възрастния да предотвратява не само собствените си страхове и безпокойства, но и тези на детето.