Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Теорията за привързаността в действие
A small teaching group


Групите за развитие са най-добрият пример до сега за това как "Теорията за привързаността" е отнесена към учебните условия. Класовете са от по 8 до 12 деца, обикновено в общинско основно училище. В групите за поощрение винаги участват двама души от училищния екип. Учениците прекарват значителна част от седмицата в групата, но си остават част от своята паралелка, участвайки в ежедневните занимания заедно с другите.


Ролята на възрастните е да изградят доверие, да помогнат да децата да се свързват с възрастните и помежду си. Участващите учители се ангажират с децата на етапа, на който те са достигнали, като им предлагат безусловно приемане, докато преподават по умерена учебна програма, и по-добри начини за справяне. (Bennathan and Boxall, 2000).


Децата с множествени и комплексни нужди обикновено нямат възможност за участие в групи за развитие, но при създаването на тази подхранваща ученето среда, е важно да се поддържат взаимоотношенията и емоционалното благосъстояние.

Шестте принципа на Групите за поощрение

A small teaching group


Екипът, участващ в Групите за поощрение, използва 6 принципа за информираност на работата.

 • Детското учене се схваща в смисъла на развитието
 • Класната стая предлага сигурност
 • Поощрението е важно за развиването на самоуважение
 • Езикът се разглежда като жизнено важно средство за комуникация
 • Всички форми на поведение представляват комуникация
 • Преходите са значими в живота на децата.

Кои принципи дават информираност на екипа във вашето училище?


Доклад ОФСТЕД
A small teaching group                      

Разгледайте Офстед (2011) в подкрепа на деца с трудно поведение чрез група за поощрение. Помислете върху елементите с основна важност за успеха, открити от Офстед:

 • Ясно дефинирана цел, разбрана от всички (стр. 15)
 • Добра комуникация (стр. 17)
 • Последователна учебна програма (стр. 19)
 • Непрекъсната принадлежност (стр. 22)
 • Поставяне на адекватна цел (стр. 24)
 • Цялостно проследяване, мониторинг и оценка (стр. 25).
 • Осигуряваното от вас на децата с емоционално страдание отразява ли тези 6 ключови елемента?

Офстед във Великобритания е агенция за стандарти в образованието, услугите за деца и детските умения. Те инспектират и регулират услугите, които са свързани с грижата за децата и младите хора, както и  образователни услуги и умения за обучаеми от всички възрасти.

Допълнителни материали

Bennathan, M. and Boxall, M. (2000) Effective Intervention in Primary Schools: Nurture Groups (2nd edition), David Fulton.


Colley, D. (2009) Nurture groups in secondary schools, Emotional and Behavioural Difficulties, 14, 4: 291 - 300.


Geddes, H. (2005) Attachment in the Classroom: The links between children's early experience, emotional well-being and performance in school: a practical guide for schools, Worth Publishing.

Допълнителни материали

Reynolds, S., Mackay, T. and Kearney, M. (2009) Nurture Groups: A large scale, controlled study of effects on development and academic attainment, British Journal of Special Education, 36, 4: 204 - 212.


Sterkenburg, P, Janseen, C and Schuengel C (2008) The Effect of an Attachment-Based Behaviour Therapy for Children with Visual and Severe Intellectual Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 21: 126-135.