Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Установяване на силни взаимоотношения

Момче и учител гледат папка
Често може да бъде доста трудно да се установят силни положителни взаимоотношения с децата с комплексни нужди, които не изразяват своето разбиране и познания за света чрез конвенционални средства.

Бариери пред изграждането на позитивни взаимоотношения

A smiling boy touches his face

За възрастни и връстници, които не познават добре децата с комплексни нужди и може да се окаже трудно да установят добри отношения с тях, тъй като могат да изпитат дискомфорт заради:

  • Липсата на реч
  • Слабият контрол на физиката и движенията.
  • Затруднение да бъдат в компанията на хора, които не познават добре.
  • Въпреки че е важно да разпознаваме и признаваме собствените си чувства на дискомфорт или отхвърляне или болка, важно е как ще отговорим на тези чувства и това ще определи успеха ни в изграждането на добри отношения.

Управление на емоциите и реакциите
Girl laughing with teachers


Когато децата имат поведенчески проблеми, някои учители смятаме, че е важно да не се показва емоционални реакции, докато други ще дадат отдушник на това как те се чувстват.


Въпреки това, крайните реакции могат да създадат повече стрес в ситуациите, които вече са достатъчно стресиращи както за учителя, така и за детето.

Изграждане на подкрепящи отношения

A boy and his teacher look at a folder

За да може едно дете да започне да се доверява, то трябва да има опит с учители и обгрижващи, които му отговарят последователно и с емоция. Добре е децата да изпитват редица реакции и емоции от страна на техните учители и обгрижващи,тъй като това помага за изграждане на връзката.


Реакциите трябва да отразяват чувствата, но действията трябва да бъде последователни и поддържащи, така че да се установят силни професионални отношения между децата и техните учители.