Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Изграждане на доверие

Male teacher helping boy to choose
         his lunch

Изграждане на отношения на доверие с обгрижващия е ключов процес в емоционалното развитие на детето. С нарастването на доверието, децата започват да изразяват своите позитивни чувства по различни начини. Те изпитват наслада да си взаимодействат с обгрижващите ги. Това се вижда чрез:

 • Езикът на тялото, изражението на лицето и вокализация - смях, усмивка, разговор и т.н.
 • Децата са отпуснати и изразителни и в състояние да излъчват откритост, което ги прави достъпни за другите.

Полагане на усилия

В този клип, учителката на Йордан описва как техните взаимодействия са му помогнали да положи огромни усилия в развитието на неговата комуникация.

 

Би ли Ви допаднало като предизвикателство да помогнете на Йордан да открие гласа си?

 • Poster
         Image

Възможности за изграждане

Помислете за Вашето училище и децата, с които работите.

 • Как изграждате позитивни взаимоотношения с децата?
 • Как учителите изграждат позитивни отношения с учениците, които не могат да се изразяват устно?

Помислете за грижите, отглеждането или облекчителни дейности,които  вие или друг персонал извършва.

 • Какви възможности има за изграждане на доверие, позитивни взаимоотношения по време на такива съчетания?

 • Как са децата се насърчават да участват колкото е възможно повече и да има "контрол" в такива съчетания?

Доверие в действие

Чуйте тази аудио-клип, в който Кири, помощник-учител, обяснява как тя изгражда доверие и добри отношения с децата, с които работи по време на рутинните грижи.


Как Кири изгражда доверие и добри взаимоотношения с децата?

 • Poster
         Image
Male teacher helping boy to choose
         his lunch

За да се изгради доверие и добри взаимоотношения Кири:

 • Разговоря с децата, така че те са наясно това какво се прави.

  Тя признава, когато децата са недоволни,

  и тя познава децата добре и отчита тяхната комуникация, въпреки че те не могат да общуват устно.