Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Значението на силни връзки
A carer holds a boy's hand

Когато децата с комплексни нужди са под стрес, значението на стабилните взаимоотношения с конкретни възрастни става много ясно.


Силни положителни взаимоотношения са изградени, когато учители / обгрижващи са внимателни, отзивчиви, стимулиращи и привързани.


За насърчаване на здрави взаимоотношения, учители / обгрижващи трябва да са чувствителни и отзивчиви към децата.
Признаците на чувствителен и отзивчив обгрижващ
A girl with her carer

Чувствителен и отзивчив учител / обгрижващ е този, който вижда света от гледната точка на детето и се стреми да отговори на нуждите на детето.


Чувствителният и отзивчив учител притежава четири основни компонента:


• Осъзнаване на сигналите на детето.

• Прецизно тълкуване на тези сигнали.

• Отговоря подходящо на сигналите.

• Реагира и отговаря бързо на сигналите.

Чуйте тази аудио-клип, в който Кири, помощник-учител, обяснява как тя изгражда доверие и добри отношения с децата, с които работи по време на рутинните грижи.


Как Кири изгражда доверие и добри взаимоотношения с децата?


  • Poster Image

Кири показва чуствителност и отговаря чрез

Отзивчивост и чувствителност
A boy with his carer

Отзивчивостта и чувствителността са особено важни по отношение на задоволяване на потребностите на децата, като хранене, грижи, облекчение и приготвяне за сън. Отзивчивостта и чувствителността към тези потребности, свързани с отглеждането, водят до взаимно доверие.

Изграждане на взаимоотношения пълни с доверие

Учителка държи ръката на момче

Приятно им е да си взаимодействат с учителите/обгрижващите. Това се вижда чрез:


• Езика на тялото, израженията на лицето и вокализация, например усмихнати, смеещи се и разговарящи и т.н.


• Изглеждат спокойни и изразителни и излъчват откритост, като по този начин са достъпни за другите.


Чрез тези положителни взаимодействия с други те поставят основите на собствената си емоционална устойчивост.

Развитие и укрепване на взаимоотношенията
A girl with her carer

Учителят  укрепва отношенията си  детето, като демонстрира подкрепа по редица различни начини:


Емоционално: "Моят учител разбира моите чувства."


Когнитивно/комуникационно: "Моят учител е наясно с моите нужди."


Интерактивно: "Моят учител е тук за мен.", и


Физически: "Моят учител е наблизо."