Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Отзивчивост и чувствителност
Male carer at desk with teenage girl

Чувствителен, отзивчив обгрижващ е този, който вижда света от гледна точка на детето и се стреми да отговори на нуждите на детето.


Отзивчивост и чувствителност са важни по много различни начини в класната стая. Не само учители и други обслужващи лица трябва да бъдат квалифицирани в преподаването, те също се нуждаят от широка гама от умения във връзка с отглеждането, уреждане и полагането на грижи и рутинни дейности, осигуряващи комфорт, като хранене например.

Търпеливи и чувствителни грижи

Гледайте този клип, в който учителят работи с търпение и чувствителност, за да да помогне на Кими, дете с комплексни образователни потребности, да избере каква напитка би искала.


Какви потребности трябва да има за да се осъществи така взаимодействие?


Какви са ползите за Кими?


Какви са ползите за учителя?


Можете ли да работите с толкова търпение и чувствителност?

  • Poster
                  Image

Вашите отговори на въпросите на предишния екран може да са включвали следното:

• Осъществяването на тази задача разчита на силната връзка, която е създадена във времето между Кими и нейната учителка.


• Учителят трябва да разбере как Кими комуникира.


• Тя трябва да даде на  Кими време за отговор.


• Тя трябва да разбере как да се храни безопасно Кими, в този случай се проверява дали тя е привършила с първата глътка преди да й предложите друга.


• Учителят е възнаграден, виждайки как нейната грижата дава възможност на Кими да бъде във възможно най-голяма степен независима, с оглед на нейното състояние.