Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Значението на отношенията
A boy and his carer crouch together on
         grass together

И така получи ли това, което искаше от този живот, и какво от това? Аз го направих. А ти какво искаш? Да се  наричам обичан, за да се чувствам обичан на земята. 

Реймънд Карвър

           

Много е трудно да дефинираме ролята на чувствата и емоциите. Въпреки това можем да кажем, че:

 • Всеки ги има.
 • Те са същността на живота.

Емоции, отношение и
емоционално благополучие
Диаграма с текст: Позитивни чувства и емоции
         между обгрижващия и детето.Стрелка нагоре показва към текста: Развитие и поддръжка
         на позитивни взаимоотношения между обгрижващия и детето. Стрелка нагоре посочва следния
         текст: Позитивно емоционално благосъстояние на детето

Изграждането и поддържането на добри отношения е от фундаментално значение за емоционалното благосъстояние на децата с комплексни нужди.

Чувствата и емоциите са градивните елементи на положителните взаимоотношения, чрез които можем да подкрепим и подобрим качеството на живот на децата с комплексни потребности.

Формиране на връзки
A boy and his carer sit on the grass together

 • Формирането на връзки е ключов процес в развитието на всички деца.
 • Емоционалните връзки, които децата развиват в най-ранна детска възраст с техните родители и други обгрижващи ги са съществени за тяхното бъдещо развитие.
 • Всяко дете ще формира индивидуални отношения с различни хора, които се грижат за него.
 • За децата с комплексни потребности, тези взаимоотношения са в центъра на тяхното поведение и емоционално благосъстояние.