Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Възможни причини
A carer calms a distressed boy

През годините възгледите относно причините за трудното поведение и как да го подобрим са се променили от:

 • заучено неподходящо поведение (причинено от неподходящо затвърждаване), през
 • признаване, че детето може да не е усвоило подходящо поведение (поради липса на умения), до
 • възгледа, че трудното поведение е начин за комуникация на детето (трудности с правилната комуникация).

Всичко изброено може да е причина за трудното поведение на едно дете, но има и четвърта причина - то може да е емоционално разстроено.

Емоционално страдание
A carer calms a distressed
         boy


Когато разглеждаме трудното поведение, понякога забравяме ролята на емоционалното страдание.


Едно от обясненията за емоционалното страдание на дете с комплексни нужди са възможните трудности при изграждането на привързаност през ранните години между детето и неговите родител или обгрижващи, както бе разгледано в предишните материали.

Причината може да и е компанията на хора, които самите изпитват емоционално страдание. Възрастните трябва да са особено издръжливи на емоционално изтощение, когато способността и уменията им да поддържат емоционална връзка с детето са постоянно подложени на изпитание.
Осигуряване на подкрепа
A carer calms a distressed boy


Задача на ръководителите и училищното ръководство е да помагат на работещите с деца с трудно поведение да се справят с напрежението на работата.


Единият от начините за оказване на подкрепа е чрез надзор между колеги в самото училище или между училищата. Такава подкрепа към учителите могат да окажат и училищните психолози.


Какви стратегии се прилагат във вашето училище в помощ на персонала за справяне с професионалния стрес?

Допълнителни материали

Steel, L. (2001), Staff support through supervision, Emotional and Behavioural Difficulties, vol. 6, 2.