Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Female teacher with girl at a computer

И при все това, получи ли от живота каквото искаше? Да.

А какво искаше? Да се нарека възлюбена, да се чувствам възлюбена на тази земя.

Реймънд Карвър,

"Късни фрагменти"

Взаимоотношенята са основополагащи
Male teacher using picture cards
         with pupils
 • Изграждането и поддържането на добри отношения е от фундаментално значение за емоционалното благополучие на децата. 
 • Формирането на отношения е основен процес в развитието на всички деца.
 • Емоционалните връзки, които малките деца създават със своите родители и другите важни  хора, които се грижат за тях, са от съществено значение за бъдещото им развитие.