Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Developing engagement for learning

barefoot teacher with girl on chair

A focus on engagement can underpin a process of personalised inquiry through which the educator can develop effective learning experiences. Using evidence-based knowledge of a child's successful learning pathways, strategies can be identified, high expectations set and incremental progress recorded on their journey towards optimal engagement in learning. Their engagement will be the benchmark for assessing whether we have achieved this goal.


Carpenter et al, 2010
По-добра практика (1)
Children playing doctors and nurses

За да се използва ефективно ангажираността като инструмент на преподавателите, тя трябва да бъде в репертоара, използван от тях. Следните задачи ще ви помогнат да въведете персонала в разширената концепция за ангажиране за деца и младежи с КОТУ (КОТУ).


Започнете, като прочетете тази статия от Carpenter, Egerton, Brooks и Durdle “Ангажираност в ученето“

От вашата работа и професионалните ви търсения до момента в контекста на работата с деца с КОТУ (КОТУ), напишете шест ключови точки, които оправдават това твърдение, и осигурете основание за ангажираността като динамика за позитивно учене във училището си.

По-добра практика (2)
barefoot teacher with girl on chair
От вас се иска да напишете една страница брифинг като част от информационния пакет за въвеждане на персонала в училището си. Въз основа на опита си и професионалното си учене, помислете за ключовите послания и напишете ясен документ с препоръки за по-нататъшно четене. Дайте го за разглеждане на главния учител.
Подгответе презентация на PowerPoint за среща на персонала, която ще покаже как ангажирането за деца с КОТУ (КОТУ) може да бъде разпространено в учебната програма и в разнообразни обучителни контексти.
Find out more
Carpenter, B. (2010). Children with complex learning difficulties and disabilities: Who are they and how do we teach them? Complex Needs series, Booklet 2. SSAT: London.