Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

За децата и младежите с КОТУ (КОТУ)често има здравни, социални и образователни потребности от високо ниво, свързани с тяхното състояние. За някои от тях това изисква множествени интервенции от много професионалисти.


Тези професионалисти могат да допринесат неволно за оспорване на правото за интервенцията, като семейството и детето са „спорната топка“.


Brody et al, 2006

Why is collaborative transdisciplinary work important and effective?
Children in class

Transdisciplinary working at its best is able to take away the elements of depersonalisation, incompatible targets and impossible scheduling of appointments with the transdisciplinary team (including the family) prioritising and rationalising their support for the young person in a way that enhances their quality of life and that of
their family.

There are many individuals with whom one may collaborate to support a child's engagement. These will include:

 • Individuals in the classroom;
 • In the home/extended home;
 • In the school;
 • From other schools;
 • From external agencies.

Разглеждане на случай (1)

„Сейнт Никълъс“ е общностно дневно специално училище, където децата имат широк обхват от обучителни увреждания, включително тежки обучителни трудности, дълбоки обучителни трудности, комплексни обучителни трудности, аутизъм и сетивни увреждания.

През 2007 г. училището развива трансдисциплинарна инициатива за „споделени цели“, така че професионалистите, които работят с най-сложните ученици, семействата и гледачите им, могат да работят заедно, за да създадат цялостен подкрепящ подход към развитието и учението на детето.


През годината се провеждат шест срещи за планиране, които се посещават от всички засегнати, за да се оценят, преразгледат, планират и адаптират различни подходи.

A case study (2)
Teacher at a computer with a girl in a wheelchair

The key benefits of this approach to children are:

 • Interlinking goals from different disciplines with a common aim and clear direction/strategies;
 • Transdisciplinary working (therapists get regular information about a child's progress even if they cannot physically be with or work with a child);
 • Teaching staff at the school get a clear programme of how best to work with the child to optimise their individual learning and functional skills development;
 • A focus on functional skills, 'real skills that matter', that will make an impact on a child's life.
This approach generates reliable progress of a high quality. It's a truly shared approach with the child at the centre.

Working Together for Better Outcomes, 2008

Подкрепа на детето
Girl in wheelchair at a computer with her
         teacher

Помислете за дете в класа си, което познавате добре. Запишете хората, които работят с детето и го подкрепят най-отблизо.

Например:
 • Ключови лица в училището на детето;

 • Ключови членове на семейството и приятели;

 • Ключови практици в здравната и социалната грижа;

 • Ключов персонал в образователните агенции извън училището, доброволческите агенции и др.

Колко хора идентифицирахте, които могат да ви помогнат да получите по-добра картина на това, което най-много ангажира детето, което можете да използвате, за да му помогнете в ученето?

Научете повече

Boddy, J., Potts, P. and Statham, J. (2006) Models of Good Practice in Joined-up Assessment: Working for Children with 'Significant and Complex Needs'. London: Thomas Coram Research Unit, University of London.