Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Профилът на ангажираност в действие (1)

Изберете дете от училището си, което познавате, но на което не преподавате. Наблюдавайте детето и попълнете профил на ангажираността. Може да искате да:

 • Запишете наблюденията си, така че да ги разгледате по-късно;

 • Споделите записите си с колега, за да получите неговия поглед и перспектива.

Помислете относно всякакви области на потребности у дома или в училище за избраното от вас дете. Консултирайте се с родители или грижещи се за детето и съгласувайте потенциалните цели и стратегии. Помислете относно мултидисциплинарните области на потребности за детето. Консултирайте се с мултидисциплинарния персонал, който участва в интервенциите, и съгласувайте потенциалните трансдисциплинарни цели и стратегии.


Профил на ангажираност 


Профилът на ангажираност в действие (2)

Изгледайте видеото на Зоуи, която работи върху разбирането на езика и предметите.

За детето, което сте избрали, направете следното, използвайки информация, която сте събрали от мултидисциплинарния персонал, родителите или грижещите се, както и попълнения от вас профил и скала на ангажираността:
 • Работете в сътрудничество с класния ръководител/персонал;


 • Очертайте стратегия за ангажиране за всяка от целите в индивидуалния обучителен план ИОП на детето, като развиете стратегия за подобряване на активното участие на детето;
 • Съгласувайте план и времеви график за изпълнението на стратегиите и разглеждането на резултатите.

 • Poster
         Image
The Engagement Profile in action (3)
A girl in a wheelchair with her teacher

Track the child's progress with class staff, noting changes to the strategies and interventions, and the outcomes for the child's learning. You can use repeated observations and measures on the engagement chart and scale to do this.

Review this monitoring and the outcomes. Write a report to show the steps taken to produce any improved outcomes related to sustained interventions with a focus on engagement, detailing what was done and the evidence you have to show improvement.