Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво е това?
A young girl with her teacher on
         a safety mat in a school gym

Профилът и скалата на ангажираност са ресурс за класната стая, който позволява на обучителите да наблюдават и документират ангажирането в ученето на ученик с КОТУ (КОТУ) и да проследяват напредъка му към персонализирана обучителна цел.


Той им позволява да се фокусират върху ангажирането на детето като учащ и да създадат персонализирани пътища за учене.


Той насърчава рефлексията, центрирана върху ученика, за това как да се увеличи ангажирането, което води до по-дълбоко учене.

How does it work? (1)
A young boy and his female teacher
         sit side by side facing the camera

The Engagement Profile and Scale is a multi-dimensional approach that focuses on the following engagement indicators:

 • Awareness
 • Curiosity
 • Investigation
 • Discovery
 • Anticipation
 • Persistence
 • Initiation
These seven engagement indicators form the basis of the Engagement Profile and Scale.

Как работи? (2)

Профилът на ангажиране се изпълнява при дейност от висок интерес, а скалата за ангажираност се използва с дейност от нисък интерес за ученика. Повече информация относно профила и скалата на ангажиране можете да получите от линка на Schools Network по-долу.

Влезте в този сайт и прочетете материалите, засягащи профила и скалата за ангажиране. Научете повече относно профила и скалата и обърнете особено внимание на следните примерни документи:

Профил на ангажиране на Алфи


Таблица и скала на ангажиране (1)

Таблица и скала на ангажиране (2)

Focusing on engagement has really opened my mind to the impact of my teaching to the pupil's learning. Time needs to be taken to observe and focus on the indicators that show a pupil is engaged. Once we have addressed this we can then personalise the pathways of learning for our pupils. We need to ensure that our pupils are engaged before learning can take place and we can help to reinforce this through engagement profiles.

Class teacher, 2010

Using the Engagement Profile and Scale

In the following clip, staff work with children using the information that they have identified from the Engagement Profile and Scale.

 • Poster
         Image