Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Monitoring teaching and learning

If engagement is to be used effectively within the teaching toolkit it has to be in the repertoire utilised by teachers.

Watch the video. Three teachers are talking about curriculum planning and delivery and the engagement of children with autistic spectrum disorders.

 • Poster
         Image

Инструменти за оценка (1)

teacher testing girl’s ability to find things
         at desk
Дейност
Като лидер на ученето чрез ангажиране в училището си, трябва да установите процеси, които покриват оценката на нуждата, преподаването, ученето, наблюдаването на напредъка и оценката на резултатите от учениците. Последователността, описана на следващия слайд, ви осигурява някои инструменти и подходи към тези процеси, използвайки наблюдението и оценката заедно с профила и скалата за ангажираност . Те са налични също така на уебсайта на изследователския проект КОТУ website.

Tools for assessment (2)
Activity
Sampling: conduct a sampling exercise across your school. You might, for example, choose to make up the sample of classes from different key stages or particular groups or classes that represent the range of children's learning difficulties or disabilities.

Aim for five observations. Decide if you will need:

 • The same or different amount of time in each observation, depending on circumstances;
 • Whether to have another adult also observing at the same time;
 • Whether to use video or photographs;
 • How you will record what you observe.
Техники за наблюдение
Дейност

Най-често срещания и най-практичен начин за провеждане на наблюденията е да се използва извадка от време. Извършвате повтарящи се наблюдения на една и съща задача или дейност, за да идентифицирате напредъка. За да откриете повече за извадките на време и форматите на записване, прочетете:


Структурирани наблюдения


Дейност
Профилът и скалата на оценка ще ви дадат информация, която пряко ще осведоми интервенциите за децата. Също така трябва да прочетете следните кратки документи относно други техники:

Какво открихте?
A sharper focus
Activity
Looking through the material you have collected, how does it inform you about any development of the school's systems for assessment of need, teaching and learning, monitoring progress and evaluation of outcomes for children?

Consider what steps may need to be taken to move practice in the school to be more focused on children's engagement in learning.

Watch the video of teacher Sandra Boardman talking about targets and assessments in her English lesson at Brookfields School, Berkshire.

 • Poster
         Image