Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Collaboration

This package looks at the wider picture of collaboration to support learning. You may also wish to look at module 4.1 for other aspects covering this theme.

Transdisciplinary teams

Transdisciplinary teams are the result of the evolution of the team approach. The transdisciplinary team model values the knowledge and skill of team members. It is dependent on effective and frequent communication among members, and it promotes efficiency in the delivery of educational or health care services. Members of the transdisciplinary team share knowledge, skills, and responsibilities across traditional disciplinary boundaries in assessment and service planning. Transdisciplinary teamwork involves a certain amount of boundary blurring between disciplines and implies cross-training and flexibility in accomplishing tasks.

Dyer, 2003

Трансдисциплинарни екипи


Интердисциплинарната работа е в състояние да отнеме елементите на деперсонализация, несъвместими цели и невъзможен график на срещи с интердисциплинарен екип (включително семейството). Даване на приоритет и рационализиране на тяхната подкрепа за младия човек по начин, който повишава качеството им на живот и това на техните семейства.


КОТУ доклад, 2011

The benefits

Working in transdisciplinary teams has many advantages for the child, the family and all the professionals involved:

 • Interlinking goals from different disciplines with a common aim;
 • Working with shared goals;
 • The setting of SMART targets;
 • Focus on 'real skills that matter';
 • Ability to show real achievement;
 • Parents and carers are central.

Here is a list of who is involved


In your classroom:

 • Learning Support;
 • Peers.
The benefits

In your school:

 • Families / carers
 • Teachers
 • SENCO
 • Family support worker
 • Outreach support worker
 • School nurse
 • Educational psychologist
 • CAMHS
 • Psychotherapist / counsellor
 • Speech and language therapist
 • Physiotherapist
 • Occupational therapist
 • Paediatrician
The benefits

In the home:

 • Parents / carers;
 • Siblings;
 • Grandparents;
 • Extended family;
 • Family friends.

From other schools;

 • Outreach worker

From external services

 • Educational psychologist
 • Social worker
 • Psychotherapist
 • Paediatrician
 • CAMHS
 • Alternative3 / work placements
 • Voluntary agencies
Семейната перспектива

Някои деца имат нужда от предсказуемостта на рутината, за да са ангажирани без тревожност; други изискват всеки ден един и същи подход, който да се използва с тях постоянно, за да им се позволи да разберат средата си и да допринесат за нея. В развиването на персонализирани и ефективни обучителни програми за деца и младежи, училищата са разпознали нуждата от последователност както у дома, така и в училище, както и стойността на връзките дом-училище.


Някои семейства наблягат на важността на постоянството на персонала. 


Без един и същи екип, който да работи с детето всеки ден, персоналът не може да научи сложните подробности относно здравето, ученето и поведенческите потребности на детето. Това в крайна сметка ограничава напредъка на детето.


Има последствия за професионалното развитие, които произтичат от работата в сътрудничество.Прочетете листовка 5 от серията

Find out more

Carpenter, B., Egerton,J. Brooks,T., Cockbill,B., Fotheringham,J., & Rawson,H. (2011) The Complex Learning Difficulties and Disabilities Research Project: Developing pathways to personalised learning. Final Report.'

Dyer, JA (2003) Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Transdisciplinary Educational Models and Nursing Education. Nursing Education Perspectives: July 2003, Vol. 24, No. 4, pp. 186-188.