Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Engagement in action

Watch this video clip of a group of students. You may have to watch it more than once.


How did the different students show their engagement?

What examples of the continuum of engagement did you spot?
 • Poster
         Image
Какво носи ангажирането

Степента на ангажиране в ученето е много важен фактор за образователния успех на всички деца. Децата с КОТУ (КОТУ) също се учат чрез ангажиране. Прочетете следните цитати и отбележете трите ключови послания, които се виждат в цитатите.


За учениците с увреждания изследванията показват, че ангажираното поведение е най-добрият индикатор, предвиждащ успешно учене.
Iovannone et al, 2003
Без ангажиране няма дълбоко учене, ефективно преподаване, значим резултат, истинско постижение или качествен напредък
Carpenter, 2010
Ангажирането е... многоизмерен конструкт, на който се влияе от много променливи, които взаимодействат по комплексни начини и оказват влияние върху резултатите от интервенциите при децата.
Keen, 2009
Key messages
Class singing in playground

The most important understanding you should take from this package is that engagement:

 • Is the single best predictor of successful learning;
 • Promotes deep, quality learning and effective teaching;
 • Is a multidimensional construct.
Find out more

Keen, D (2009) Engagement of children with autism in learning, Australasian Journal of Special Education, 33 (2), 130-140.


Carpenter, B (2010) Curriculum reconciliation and children with complex learning difficulties and disabilities London: SSAT.


Iovannone, R, Dunlap, G, Huber, H. and Kincaid, D. (2003) Effective educational practices for students with autism spectrum disorders, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2003, 18; 150-165.