Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ролята на ангажирането (1)
Girl and her teacher

Ангажирането е противоотрова за педагогическата уязвимост.
Carpenter, 2010.

Ролята на ангажирането  (2)


Това отговаря ли на вашето виждане? Каква е ролята на ангажирането в това виждане?

През януари 2012 г. Ofsted прие нова рамка за инспекции.


Лично размишление
Close up of the teacher

Горният доклад е написан като придружаващ доклада на Ofsted. Докъде графикът за инспекция информира училищните лидери относно подобряването на резултатите за деца с КОТУ (КОТУ)?


Опишете училищната си политика относно ангажирането за учене, използвайки обичайния формат или шаблон за политики на училището ви.

Попълнете профил за самооценка за училището си.
Find out more

Department for Education (2012) The Evaluation Schedule for the Inspection of Maintained Schools and Academies, Ofsted

Carpenter, B. (2010) Complex Learning Difficulties and Disabilities, London: SSAT.