Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Focusing on engagement
A teacher engages with a young girl

Eating and drinking is a highly complex, multi-system skill involving anatomic stability, neuromuscular control and co-ordination, sensory perception, gastrointestinal function, cardio-respiratory support and integration from the autonomic nervous system.


Royal College of Speech and Language Therapists, 2006

Употреба на профила и скалата за ангажираност (1)

Прочетете следния обяснителен текст: Профил и скала за ангажираност


В този клип един учител говори за това как се организират интервенциите и как се събира полезна информация.

 • Poster
         Image
Употреба на профила и скалата за ангажираност (2)


Идентифицирайте дете, което е ново за вас и/или за училището. Използвайте профила и скалата за ангажираност, за да изпълните основна оценка. Помислете над следните въпроси:

 • Какво ви казва оценката за детето?

 • Какви са последствията за преподаването от тази оценка?

 • Каква нова информация е добавена към предишните записи?

Развийте това и работете в партньорство с колега.


Разгледайте последствията за преподаването от оценката, която сте изпълнили. Позовете се на таблицата „Следващи действия“ за насоки.


Планирайте поредица от обучителни дейности, които:

 • Подсилват най-силната област на ангажираност;

 • Включват интервенция по посока на най-слабия индикатор за ангажираност.

Encountering obstacles
A female teacher holds a mirror
         in front of a young female student

Reflect on the scales as a team. This will ensure that you obtain different perspectives and ideals.

 • If you are struggling to pull out details when you observe a child, film the observation. This will allow you to watch it many times and draw out the detail;
 • Have another observer with you (SENCo, TA, or a therapist) so that you can compare what you have just observed.
Find step by step guidance in:

Find out more
book
Carpenter, B. (2010) Children with Complex Learning Difficulties and Disabilities: Who are the children? What are their needs? Complex Needs Booklet Series, London: SSAT.

RSCLT (2006). Communicating Quality 3: RCSLT's Guidance on Best Practice in Service Organisation and Provision, p.320. London: Scotprint.