Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Тръст за специализирани училища и академии
Teacher with puppet in class

Наблюдава се увеличение в броя на деца с КОТУ (КОТУ)във Великобритания. Това увеличение основно се приписва на напредъка в медицината, който позволява на децата да оцеляват след раждането и да живеят по-дълго.


Отделът по образованието  посочва, че обучителите намират за трудно да изнамерят ефективни учебни и преподавателски стратегии, за да посрещнат нуждите на децата и младежите с КОТУ (КОТУ).

Обучителните потребности на деца и младежи с комплексни обучителни трудности и увреждания

Обучителните потребности на децата и младежите с КОТУ (КОТУ) са комплексни. Много от тях не са ангажирани в учебни дейности и не откликват на обучителни стратегии, които биха ангажирали други деца със специални образователни потребности и увреждания.


Децата с КОТУ (КОТУ) имат нужда от персонализирани програми, свързани с комплексните им трудности и увреждания, които надграждат техните силни страни, колкото и малки да изглеждат те.

Развиване на персонализирано учене

DfES основава Тръст за специализираните училища и академии (ТСУА) (SSAT) който да изследва как да се развие персонализираното обучение за децата с КОТУ (КОТУ).

Изследователският екип работи съвместно с обучители, семейства и техните мултидисциплинарни колеги в 96 училища, включително специални, масови, начални, основни и ранни.

The Research Project
Teacher at a table

1. Complex Learning Difficulties and Disabilities briefing packs
The profile of learning difficulties associated with a range of CLDD, for example, Fragile X Syndrome or maternal drug use. These enable educators to have a clear understanding of a child's difficulties and disabilities.

2. The engagement profile and scale
A classroom profiling and monitoring tool which enables educators to observe, record and chart the engagement in learning.

3. The inquiry framework for learning
Support for educators to explore and develop multidisciplinary personalised learning pathways under 12 different 'inquiry areas'. settings.

Препоръки от доклада на изследователския проект

Обучителите, включени в този проект, са приели нова педагогика, проектирана около идеята за ангажирането.


Доклад КОТУ КОТУ 2011

За да подпомогне и обогати ангажирането на учениците в ученето, препоръчително е училищата да помислят за въвеждането на профила и скалата на ангажиране от Тръста за специалните училища и академии: Доклад КОТУ (КОТУ) 2011.