Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Намиране на ефективни стратегии за преподаване и учене
Teacher with puppet in class

Във Великобритания има увеличение на броя на децата с КОТУ(КОТУ)Увеличението се приписва основно на напредъка в медицината, който позволява децата да оцеляват след раждането и да живеят по-дълго.

Отделът по образованието (DfE) посочи, че обучителите намират за все по-трудно откриването на ефективни стратегии за преподаване и учене, за да посрещнат потребностите на децата и младежите с КОТУ (КОТУ).

Обучителни потребности на децата с комплексни обучителни трудности и уврежданияОбучителните потребности на децата с КОТУ (КОТУ) са комплексни. Много от тях не са ангажирани в обучителни дейности и не откликват на преподавателски стратегии, които ангажират други деца със специални образователни потребности и увреждания.


Децата с КОТУ (КОТУ) имат нужда от персонализирани програми, свързани с техните комплексни трудности и увреждания, които градят върху техните силни страни, колкото и малки да изглеждат те.

Развиване на персонализирано учене
Close up of a girl watching her
         teacher using a puppet

DfES основава Тръст за специализираните училища и академии (ТСУА)(SSAT) който да изследва как да се развие персонализираното обучение за децата с КОТУ (КОТУ).

Изследователският екип работи съвместно с обучители, семейства и техните мултидисциплинарни колеги в 96 училища, включително специални, масови, начални, основни и ранни.

Изследователският проект

Изследователският проект разви три ресурса. Те включват:

1. Комплексни обучителни трудности и увреждания – информация
Профил на обучителните трудности, свързани с различни КОТУ (КОТУ), например синдром на крехката Х-хромозома или интоксикация по време на бременността. Това позволява на обучителите да имат ясно разбиране за трудностите и уврежданията на детето.

2. Профил и скала на ангажираността:

Профилиране в класната стая и инструмент за наблюдение, който позволява на обучителите да наблюдават, записват и описват ангажираността при ученето.

Профил и скала на ангажираността3. Рамката за изследвания при учене
Подкрепа за обучителите да изследват и развият мултидисциплинарни персонализирани учебни пътища в рамките на 12 различни „области за изследване“.

Observing engagement

Watch this video of Alice in a high-interest activity. Take a look at the engagement chart linked to on the previous slide and make a note of anything you see or hear which indicates she is engaging.

The teacher's commentary will give you some clues and additional information.

 • Poster
         Image