Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ангажираност за учене
A young girl and teacher engage
         through messy painting

Учениците често не са ангажирани в ученето си и обучителните им нужди отиват отвъд очакването за диференциация в класната стая. Това е предизвикателство за преподавателските умения дори на най-опитните ни и най-ефективните обучители.


Обучителят трябва да остане посветен на ангажираността за учене като ключов принцип за преживяването на учебната програма за детето.


В проекта КОТУ (КОТУ) учителите, които работеха в класната си стая с идеята за ангажираност, излязоха със свои собствени дефиниции на това какво означава тя за тях на практика.

 

(Carpenter et al, 2011)

Определение за ангажираност на учител

Устойчивото учене може да се случи само тогава, когато има значима ангажираност. Процесът на ангажиране е път, който свързва детето и средата му (включително хора, идеи, материали и концепции), за да позволи учене и постижение. 


КОТУ ПРОЕКТ, 2011

Challenges for engagement in learning
A young boy and teacher work through
         a written exercise

Reflect on your current school practice. Ask yourself the following questions:

 • How do you recognise when a child is engaged?
 • How do you measure engagement?
 • How do you chart engagement outcomes?
The engagement journey
Step by step engagement
         Disengaged, Re-engaged, Fleeting engagement, Sustained engagement, Authentic engagement

Look at the diagram on this slide. This illustrates the progressive five stage development pathway that a successfully engaged pupil
should follow.

 

Think of a child in your school who has made this journey and is engaging effectively. What did they do/exhibit at each development stage?

 

How did your school help and support them at each stage of their journey? How can this success story help other pupils in your school in the future?

Основаване на нова педогагика

Във Великобритания сме прекарали последните двайсет и повече години, фокусирайки се върху предоставянето на учебната програма. Произтичащите през това време иновации действително са обогатили и разширили учебната рамка за децата със СОП (СОП).

 

Трябва да задълбочим разбирането си за техните обучителни стилове и потребности още повече, за да основем педагогика на новото поколение за това ново поколение ученици. Как да проектираме учебна среда и учебни дейности, които да гарантират, че децата са активни участници във всички аспекти на обучителния процес?

 

(Carpenter et al, 2011)

Персонализирането на ученето изисква училищата да превърнат отклика си към ученика от стандартизиран към дълбоко персонализиран… За да бъдат ангажирани учениците в по-задълбочено учене, те имат нужда от нови форми на обогатена подкрепа…

Hargreaves, 2006

Пластове педагогика?

През последните две десетилетия образованието във Великобритания е концептуализирало диференцирани обучителни нужди, за да вземе предвид учениците със СОПУ (СОПУ). Това е довело до промени в педагогиката.

Като се има предвид увеличената сложност на потребностите на децата с КОТУ (КОТУ), сега трябва да преминем към нов етап на педагогическо развитие. Тази фаза трябва да бъде:

 • За всички;

 • Допълваща;

 •  Нова и иновативна.

New generation pedagogy
A young girl and teacher engage
         through messy painting

There are four components to this new pedagogy.
It consists of the:

 • Re-engineering of existing pedagogies;
 • Pedagogical reconciliation (a process of analysis, deduction and refinement);
 • Creation of new and innovative teaching strategies; and
 • Personalisation of learning pathways.