Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Фокус върху ангажирането

Учениците често не са ангажирани в ученето и обучителните им нужди отиват отвъд очакванията за диференциация в класната стая, като поставят предизвикателства пред преподавателските умения на дори най-опитните и ефективни наши обучители.

Обучителят трябва да остане посветен на ангажирането за учене като централно мото за учебното преживяване на детето. В проектът КОТУ(КОТУ) учителите дадоха свои собствени определения за това какво означава за тях на практика.
Carpenter et al, 2011

 • Poster
         Image
Гледайте видео клипа и помислете по какви начини смятате, че Ели Мей показва интерес, когато е ангажирана с някаква дейност.
Пътеката към ангажиране

Устойчивото учене може да се случи само когато има значимо ангажиране. Процесът на ангажиране е път, който свързва детето и неговата среда (включително хора, идеи, материали и концепции), за да даде възможност за учене и постижения.


Проект КОТУ (КОТУ), 2011
Напишете един пример от децата в училището ви, който илюстрира всяко от петте нива на ангажиране:
 • Липса на ангажираност;

 • Повторно ангажиране;

 • Убягващо ангажиране;

 • Поддържано ангажиране;

 • Автентично ангажиране.

Пластовете на педагогиката

В последните две десетилетия образованието във Великобритания е разгледало различните обучителни потребности на учениците със специални образователни потребности и увреждания. Това е довело до промени в педагогиката.


Като се има предвид увеличаващата се сложност на потребностите на децата с КОТУ (КОТУ)сега трябва да преминем към нова фаза на педагогическо развитие.

Педагогика за новото поколение
CLDD project report


Има четири компонента в новата педагогика:

 • Реинженеринг на съществуващата педагогика;

 • Педагогическо съгласие;

 • Процес на анализ, дедукция и прецизиране;

 • Създаване на нови иновативни обучителни стратегии.

 • Прочетете страници 3 и 4 от тази листовка на SSAT booklet върху изследователския проект КОТУ (КОТУ) след това обяснете подробно идеите на новата педагогика.
 • За разсъждение: Можете ли да се сетите за примери от училищата ви, където колегите ви са се опитвали да развият нова, иновативна педагогика по начина, по който е описана в листовката?
Научете повече

Carpenter B, et al (2011) Having new eyes: engaging children and young people with complex learning difficulties and disabilities in learning, PMLD Link, 23 (2), 69, 4-6.