Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Не толкова различни

Децата със специални образователни потребности и увреждания (СОПУ)може да използват същите обучителни методи и стилове за изследване и научаване, които използват и децата с нормално развитие.

Но те не винаги могат да учат по същия начин, по който го правят връстниците им.

 

В този клип Алис има КОТУ (КОТУ). Това означава, че определени методи, които работят за деца с нормално развитие, няма да проработят за Алис.

 

Помислете за това как специфичните й увреждания могат да повлияят на ученето й.

 • Poster
         Image
Нов обхват от нужди
A female teacher and her teenage student
         sit in front of a computer monitor

The МДУС посочи, че между 2002 г. и 2009 г. има 5,1% увеличение при децата със СОП и 29,7% увеличение при тези с ДМОТ(ДМОТ).

МДУС, 2010

Понастоящем има увеличение в броя на децата със СОПУ (СОПУ) които идват в училищата ни с комплексни състояния, определяни като КОТУ (КОТУ).

Те може да имат увреждания, които не са познати на училищния персонал, например редки хромозомни разстройства, или разстройства в резултат от взимане на упойващи или алкохолни вещества по време на бременността, или множествени увреждания в следствие на усложнения по време на раждането.

Посрещане на нуждите на всяко дете

Националният учебен план е свършил много работа по отношение повишаването на стандартите за всички деца във Великобритания. Обучителната рамка е разширена и обогатена за децата със СОПУ (СОПУ) чрез осигуряване на достъп до Националния учебен план.


Но децата с широк обхват от КОТУ (КОТУ) имат различни нужди и обучителни модели от тези, които вече познаваме.

Това е довело изследователите и обучителите да търсят нови начини да обучават децата със КОТУ (КОТУ).

 

Целта на тези ресурси е да събере заедно това знание под форма, която да ви помогне да посрещнете нуждите на тези деца.

Find out more
opened book

Department for Children, Schools and Families (2010) Salt Review: Independent review of teacher supply for pupils with severe, profound and multiple learning difficulties, Annesley: DCSF Publications.