Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Creating effective engagement (1)
A visually impaired pupil with her teacher

A focus on engagement can underpin a process of personalised inquiry through which the educator can develop effective learning experiences. Using evidence-based knowledge of a child's successful learning pathways, strategies can be identified, high expectations set, and incremental progress recorded on their journey towards optimal engagement in learning. Their engagement will be the benchmark for assessing whether we have achieved this goal.

Carpenter, 2010.

Creating effective engagement (2)
A visually impaired pupil with her teacher

Engagement is... a multidimensional construct influenced by many variables that interact in complex ways to influence intervention outcomes for children.

Keen, 2009.

Историята на Кейти

В този клип учителят на Кейти ѝ помага да развие уменията си за общуване.

 • След като сте гледали видеото, по какви начини Кейти се ангажира с представените материали?

 • Какви идеи бихте имали за подобряване на представянето на тази сесия?

Прочетете и помислете върху приложената статия.
Нов поглед: Ангажирането на деца и младежи с комплексни обучителни трудности и увреждания в учене

 • Poster
         Image
Научете повече
Open book


Carpenter, B. et al (2011) Having new eyes: engaging children and young people with complex learning difficulties and disabilities in learning, PMLD Link, 23 (2), 69, 4-6.

Keen, D. (2009). Engagement of Children with Autism in Learning. Australasian Journal of Special Education.