Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Level D
Engaging in learning: key approaches
A girl sitting opposite
         her teacher smiles as the teacher holds a pink toy
За това ниво
Young boy and female teacher at
         school desk

Ниво Г надгражда наученото в нива Б и В.

Ниво Б въвежда ангажирането и персонализираното учене за децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ).

Ниво В разширява това и разглежда как трансдисциплинарната работа подобрява включването и развиването на персонализирани обучителни пътища.


Ниво Г се фокусира върху поощряването на ангажираността в училището и как да се наблюдава и оцени въздействието от инициативите за ангажираност за подобряване на резултатите на децата.

Резултати от ученето
Young boy and female teacher at
         school desk

Материалите в това ниво са предназначени, за да предоставят на работещите с деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) инструментите, за да могат да:

 • - Разглеждат критично литературата относно ангажирането и ученето от перспективата на обучението на деца с комплексни потребности и как това може да подобри качеството на преподаването;

 • Водят, организират и изпълняват трансдисциплинарна среща, за да идентифицират споделени цели за подобряването на ангажирането в ученето на учениците.

Стандарти на учителитеДетайли за професионалните стандарти, приложими за всички учители .

Всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, както и за учители работещи с деца със специални образователни потребности.

 

Стандарти за учители 2011

Teachers Standards Cover
Специални образователни потребности
Според Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.
SENCodeOfPracticeCover
Acknowledgements

With thanks to the professionals who contributed to this module:

 

Module Content

Dr Tamara Brooks, Consultant, Design for Autism
Dr Jean Law, Consultant Educational Psychologist, Quorn Psychology Services
Professor Barry Carpenter, Academic Director (Special Educational Needs), The Schools Network
Beverley Cockbill, Training Officer, The Schools Network

 

All modules produced by The Schools Network and
Real Group (UK) Ltd for the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Editorial Team

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
Annie Grant, Independent Consultant

Production and Design

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Video, Audio and Photography

Atomic Productions

 

Project Management

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

Thanks to all the children, parents, carers, assistants and teachers for their involvement.