Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво е ангажираност?agement?

Ангажираността на обучаемия представлява времето и енергията, които учениците инвестират в образователни дейности, както и усилията, които институциите отделят за използване на ефективни образователни практики.

Kuh et al, 2008

Как можем да сме сигурни ?
A teacher reads to
         a young boy
How can we tell if a child is really learning?

 

За нас е невъзможно да видим какво  мисли детето или как или какво  учи детето.

 

И все пак ние можем да видим и чуем, когато едно дете се занимава и е ангажирано.

 

Ето защо уменията за силна ангажираност  стоят в основата на ефективно обучение.

Ангажиране на всяко дете

В този клип, Бейли не е в състояние да комуникира нуждите му

чрез речта.

 

Помислете за видеото на Бейли, какво видяхте и чухте? По какъв начин Бейли показва, че той се занимава?

 

Вижте следващата страница за повече информация.

 • Poster
         Image
Какво видяхте и чухте?

Може би сте видели Бейли да:   

 • Да гледа предметите по масата;
 • Да докосва и бута предметите наоколо;
 • Да гледа надолу/настрани от учителката;
 • Да демонстрира кратка ангажираност/интерес, когато предметите се покажат отгоре и той може да ги вижда;
 • Да показва емоции (гняв,печал, объркване, неодобрение)като си маха ръцете и главата, издава звуци и гледа масата и се отдалечава от нея.

 

Научете повече

Kuh, G., Cruce, T.M., Shoup, R. and Kinzie, J. (2008) Unmasking the Effects of Student Engagement on First-Year College Grades and Persistence, The Journal of Higher Education, 79, (5) 540-563, Ohio: Ohio State University Press.