Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Level D
Communication: augmentative and
assistive strategies
Two children in specialist
         chairs and their teacher smiling
За това ниво
Three teachers and two students
         use an interactive whiteboard to learn

Ниво Г от този модул надгражда наученото в нива Б и В. Ниво Б от модула въвежда ключовите ПАК (ПАК) стратегии, оборудвайки възрастните с нужните умения, за да бъдат ефективен комуникационен партньор на всяко дете със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ).

Ниво В надгражда това, като включва предимствата на комуникационните паспорти. То показва как да се въведе продължаващ процес на оценка за наблюдение и преразглеждане на осигуряването на ПАК (ПАК) за индивида и училището.

Ниво Г надгражда над това с особен фокус върху предимствата от болничните паспорти.

Резултати от ученето
A young girl seated using a keyboard

Материалите в това ниво са предназначени, за да предоставят на работещите с деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) инструментите, за да могат да:

 • Използват и оценяват критично различни ПАК (ПАК) стратегии с учениците;
 • Анализират и оценяват критично модела на ПАК (ПАК) технологии, използван от училището, по отношение на неговата последователност, приемственост и продължаващо развитие.
Стандарти на учителитеДетайли за професионалните стандарти, приложими за всички учители .

Всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, както и за учители работещи с деца със специални образователни потребности.Стандарти за учители

Teachers Standards Cover
Специални образователни потребностиСпециални образователни потребности

Според Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.

SENCodeOfPracticeCover
Acknowledgements

With thanks to the professionals who contributed to this module:

 

Module Content

Anne Fowlie, Independent Educational Consultant
Beverley Cockbill, Training Officer, The Schools Network
Corinna Cartwright, Headteacher, James Rennie School, Cumbria
Terry Waller, Independent Consultant, Include ICT

 

All modules produced by The Schools Network and
Real Group (UK) Ltd for the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Editorial Team

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
Annie Grant, Independent Consultant

Production and Design

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Video, Audio and Photography

Atomic Productions

 

Project Management

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

Thanks to all the children, parents, carers, assistants and teachers for their involvement.