Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Level B
Communication: augmentative and
assistive strategies
Two children in specialist
         chairs and their teacher smiling
За това ниво
A teacher and two pupils with assistive
         devices laugh and smile

Ниво Б от този модул представя подпомагащите и асистиращите стратегии за общуване, както и ключовите ПАК (ПАК) инструменти.

Нивото се фокусира върху интервенциите и инструментите, използвани, за да се даде възможност на децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) да общуват по-ефективно.

Нивото оборудва възрастните с техниките, които са им необходими, за да бъдат по-ефективни комуникационни партньори.

Резултати от ученето
A teacher and girl use a computer with
         the aid of an assistive device

Материалите в това ниво са предназначени, за да предоставят на работещите с деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) инструментите, за да могат да:

 • Разберат как устройствата ПАК (ПАК) могат да помогнат на децата да напреднат с общуването си;
 • Разберат как достъпът може да бъде подобрен в различните среди за децата, използващи ПАК
Разберат важността на взаимодействието с другите, които редовно контактуват с детето, при развиването на комуникационните му потребности.
Стандарти на учителитеДетайли за професионалните стандарти, приложими за всички учители .

Всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, както и за учители работещи с деца със специални образователни потребности.

Стандарти за учители

 

Стандарти за учители

Teachers Standards Cover
Специални образователни потребности
Специални образователни потребности

Според Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.

Кодекс на добрите практики за деца със СОП(2001)

SENCodeOfPracticeCover
Acknowledgements

With thanks to the professionals who contributed to this module:

 

Module Content

Anne Fowlie, Independent Educational Consultant
Beverley Cockbill, Training Officer, The Schools Network
Corinna Cartwright, Headteacher, James Rennie School, Cumbria
Terry Waller, Independent Consultant, Include ICT

 

All modules produced by The Schools Network and
Real Group (UK) Ltd for the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Editorial Team

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
Annie Grant, Independent Consultant

Production and Design

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Video, Audio and Photography

Atomic Productions

 

Project Management

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

Thanks to all the children, parents, carers, assistants and teachers for their involvement.