Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Подкрепяща ПАО (ПАО) среда
Teacher sits with boy and girl usingTeacher
         sits with boy and girl using

Ако успешното наблюдение и оценка на нуждите от достъп на отделния ученик трябва да се поддържа, тогава в училищата трябва да бъде установена проста, но сигурна рамка от протоколи и процедури, която да гарантира, че това ще се случва. Рамката може да включва:

 • План за развитие на ПАО (ПАО).
 • Политика за ПАО (ПАО).
 • Създаване на общност от ПАО  (ПАО) потребители.

Планът за развитие на ПАО  (ПАО) на практика (1)
two teachers make a plan using a computertwo
         teachers make a plan using a computer

Ефективният училищен план за развитие на ПАО (ПАО) трябва да гарантира, че:

 • Всеки член на персонала е наясно с важността на ПАО (ПАО) подкрепата за общуването вътре в училището, независимо дали това се случва вътре в училището.
 • Всеки член на персонала получава обучение по поддръжка на ПАО (ПАО), подходяща за неговите взаимодействия с ПАО (ПАО) потребители в рамките на училището.
 • Училищната среда е редовно преглеждана, за да се гарантира, че подкрепя ПАО  (ПАО) потребителите.
 • Всички ПАО  (ПАО) потребители в училището са записвани и техните нужди от достъп са поддържани и осъвременявани.
Планът за развитие на ПАО (AAC) на практика (2)
Teacher sits with boy and girl usingTeacher
         sits with boy and girl using

За да се гарантира, че добрите практики, очертани в декларацията за политики, ще бъдат включени в училищната практика, планът за развитие на ПАО (AAC) на училището трябва да опише целта и функцията на ПАО (ПАО) в рамките на цялостната образователна рамка на училището.

 

Също така ще трябва да се планира, за да се осигурят възможности за:

 • Осъвременяване на обучението на всички подходящи служители по идентифицирани ПАО (ПАО) умения.
 • Преглед и осъвременяване на оборудването, което вече не служи ефективно на целта.
 • Гаранция, че училищната среда е достъпна до всички потребители на ПАО (ПАО).
 • Подсигуряване, че там, където е подходящо, ПАО (ПАО) се включва в планирането на учебната програма.
 • Гаранция, че учениците могат да използват ПАО (ПАО) за да изразят нуждите и предпочитанията си.
Въвеждане на ефективна декларация за политики за ПАО (ПАО) 
two teachers make a plan using a computertwo
         teachers make a plan using a computer

За да се гарантира, че успешното наблюдение и преразглеждане на потребностите, свързани с ПАО (ПАО) се случва добре, училището трябва да има и да е обвързано с приетите принципи на декларация за политики за ПАО (ПАО).

Следните принципи трябва да бъдат приети вътре в декларацията за политики за ПАО (ПАО):

 • (ПАО) ПАО е отговорност на цялото училище.
 • (ПАО) ПАО е интегрирано в учебната програма.
 • Целият персонал ще използва ПАО (ПАО) системите (символи и знаци), където е подходящо при взаимодействието им с учениците. Това ще развие една „общност от потребители“ – вижте следващия слайд за повече информация.
 • Персоналът ще получава начално и продължаващо обучение в употребата на ПАО (ПАО) в рамките на тяхната област на действие.
Общност от ПАО (ПАО) потребители

В този видеоклип главният учител описва как поставя общуването в средата на всичко в училището си.

 

Кого включва тя в понятието „общност от потребители“?

 • Poster
         Image
Enhancing each pupil’s experience (1)

In the following clips, two schools demonstrate how an augmentative system (signing) is
being supported and developed across each school.

 • Poster
         Image
Enhancing each pupil’s experience (2)
Q

Consider the clips on the previous slide.


How does the augmentative system (signing) enhance each pupil’s experience?

Click for the answer

The importance of a stimulating environment (1)

In this clip, the lesson takes place in an environment that is exciting and stimulating.

 • Poster
         Image
The importance of a stimulating environment (2)
A community of teachers and children in
         a playground
Q

What areas of access to the curriculum are being covered in this session?

Click for the answer

The power of social interaction (1)

In this video, a group of young people enjoy the real benefits of social interaction.

 • Poster
         Image
The power of social interaction (2)
A large group enjoys musical interaction
Q

What were they able to share with each other?

Click for the answer

A community of AAC users at its best
A community of teachers and children in
         a playground

By following the principles embedded in an AAC policy statement and by developing a school development plan that is regularly reviewed and updated, a school can become a community of AAC users, where each pupil can:

 • Develop individual communication skills to the best of their ability.
 • Access the curriculum and perform at the highest level possible.
 • Interact successfully with staff and parents.
 • Engage in social interaction.
 • Experience achievement and success above all else.