Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Introduction
Two teachers reviewing their communication
         plans

Once an individual's needs have been assessed, identified and addressed, they can be summarised in a Communication Passport.

A process that monitors and reviews the provision that needs to be put in place should be introduced. This will ensure that the package of assistive strategies continue to provide optimum development of communication skills. Current strategies for delivering a support package can be outlined in an ICP.

Including a key communication target, taken from their ICP into the pupil's IEP, will ensure the monitoring and review of that key communication skill.

Recording does not have to involve copious note keeping, but it should include regular observation of the key skills being developed, together with any comments which may prove helpful when analysing the success or failure of an intervention.

Индивидуален паспорт за общуване ICP

ИПО (ИПО) осигурява обобщение на настоящите комуникационни умения на ученика и ресурсите и подкрепата, които са необходими за поддръжка на тези умения. ИПО (ИПО) може да идентифицира начини, по които подпомагащото или асистирано общуване на ученика може допринесе до постигането на целите в индивидуалния образователен план. Уменията на ученика може да се развият или променят, а средата, в която той действа, също се променя, така че цикълът на преглед и преоценка е от съществено значение.

Всички умения, които са развити, подобрени или изгубени ще бъдат идентифицирани, а информацията може да бъде захранена в осъвременен паспорт за общуване CP.

За да разберете как това се постига, прочетете паспорта за общуване на Били.


Също така разгледайте частта върху ПО(CP) от този модул..

Индивидуален образователен план ИОП (ИОП)

Един ИОП информира тези, които работят с ученика, за специфичните цели и как те могат да бъдат доказани и постигнати. Целите за постигане на умения, които допринасят за успешно общуване, също могат да бъдат включени в ИОП (ИОП. ИОП (ICP) ще помогне също така на тези, които работят с ученика, като им позволи да разберат как други цели в ИОП (ИОП) могат да бъдат доказани, като се използват подпомогнатите или асистирани комуникационни умения на всеки ученик.

Разгледайте начините, по които това е постигнато в следните ИОП (ИОП) pdfs файлове от същия клас по едно и също време на годината:
Преглед на пети клас:какво имам нужда да науча: ИОП аОтбележете как:
 • Във всеки ИОП (ИОП) е включена комуникационна цел.
 • Идентифициран е правилният вид подкрепа за постигане на целта.

 • Възможностите за използване на умения за общуване са включени в другите цели.

 • Записва се напредъкът при постигане на целта.

What to consider when writing an IEP that includes AAC
Think about the following questions. How many of these considerations do you think have been met by these IEPs?

 • Does the AAC address the pupil's priority needs?
 • Is the AAC offered worth the effort of the pupil and their support team?
 • Are the targeted learning objectives appropriate to the augmented/assisted means of communication?
 • What outcomes have been achieved with augmented/assisted means of communication that could not have been achieved without it?
 • Has sufficient AAC support time been allocated to staff by the school management?
 • Is this AAC support time well managed?
 • Is the AAC support time being used appropriately?