Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Identification
of need

Discussion of
situation

Sources of
help

Assessment
of need

Recommendations

Trying out
solutions

Individual Communication Plan

Communication Passport

Provision of equipment

Support &
training, staff
parents, users

Evaluation &
follow-up