Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Наблюдение & преразглеждане на предоставянето на ПАК ПАК

С физическото и когнитивното развитие на един млад потребител на ПАК (ПАК) както и с усвояването на нови умения, трябва да се проведе процес на постоянно преразглеждане и оценка. Това гарантира оптимален достъп до учебния план и оптимален успех при постигането на целите, изложени в неговия индивидуализиран образователен план (ИОП).
От съществена важност е рамка за оценка и преразглеждане на ПАК (ПАК) потребностите.
Без гаранция за предоставяне на компонентите в пакета от потребности и подкрепа, който се сформира след оценката, няма почти никакъв смисъл да се преминава отвъд етапа на препоръките.

Един пример на циклична рамка може да се намери в следващия пакет (Процес на продължаваща оценка и преразглеждане).

След като приключите с тази задача, ще трябва да решите как планирате да запишете откритията си.

Това съдържание е взето от обучението за NOF глава 4: Идентифициране на индивидуалните потребности за ученици с тежки и комплексни трудности.