Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Паспортът за общуване трябва да:
Communication Passport signs
         that the pupil is familiar with
 • Осигурява позитивен запис на силните страни на общуването и подходящите стратегии.

 • Събира информация за ученика от миналото и бъдещето и от хора, които познават ученика в различни среди.

 • Бъде профил, който е лесен за употреба и достъпен за потребителя.

 • Очертава най-ефективните средства за общуване за човека.

 • Бъде редовно осъвременяван с развитието на ПАК (ПАК) потребителя, за да остане актуален и полезен.
A Communication Passport should not:
Communication Passport signs
         that the pupil is familiar with
 • Be a list of 'problems' or disabilities.
 • Contain detailed personal information, such as addresses and/or dates of birth.