Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Създаване на паспорт за общуване

Всеки паспорт за общуване е уникален за потребителя на ПАK(ПАК).

В идеалния случай ще бъде създаден изцяло персонализиран паспорт за общуване за всеки индивид, но това може да отнеме много време.


Използването на шаблони е по-малко центрирано върху личността, но е много по-ефикасно.

a young boy's Communication Passport, notes and photographs of his teachers

Използване на шаблон

Шаблоните осигуряват на тези, за които паспортите за общуване са нещо ново, съдържанието на:

  • Общо изложение и рамка.

  • Примери.

  • Подсказвания и предложени идеи за това какво да се сложи на всяка страница.

  • Конкретни предложения как да се представи.

Избягвайте превръщането на паспорта за общуване в процес на „поточна линия“, като използвате същия дизайн и графики за всеки паспорт, и действително се опитайте да разширите и персонализирате всеки паспорт възможно най-много.

 

Този текст е съкратен от CALL Scotland's "Лични паспорти за общуване и шаблонен текст".

Поддръжка на паспорта

С развитието на потребителя на ПАК (ПАК) неговите предпочитания и способностите му да използва различни техники се променят.


Критично важно е паспортът за общуване на потребителя редовно да бъде преразглеждан и осъвременяван.


Като учител на деца със специални образователни потребности, старши учител или главен учител, вашата роля е да гарантирате, че ситуацията на всеки потребител на ПАК (ПАК) е наблюдавана и записана и че паспортът за общуване е редовно осъвременяван.

A young boy's Communication Passport, notes and photographs of his teachers.

Включване на широк спектър от хора

Също така трябва да включите голяма група от хора, които познават ученика от различни среди, като например:

  • Семейство и гледачи;

  • Училищен персонал – като например персонал за подкрепа по време на обяда;

  • Персонал за подкрепа по транспорта;

  • Други професионалисти – например физиотерапевти, трудотерапевти и логопеди.

Ресурси

Ето няколко ресурса, които ще ви помогнат в създаването и поддръжката на паспортите за общуване:

 

Много местни власти са създали собствени шаблони за паспортите за общуване. Следните уебсайтове могат да са полезни: