Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Записване и споделяне на информацияЩом определим комуникационните умения и предпочитания на индивида, трябва да можем да запишем и споделим информацията с други.


Паспортите за общуване ни позволяват да го направим.

Те осигуряват позитивен, подкрепящ подход, центриран върху личността.

A page from a Communication Passport

Как изглежда?

Разгледайте този примерен паспорт за общуване и помислете как бихте адаптирали този формат, за да създадете паспорт за дете от вашето училище.

Communication passport sample

Преглед
Teacher communicates with teenage girl
         through handheld

Позитивен

 • Той описва нещата, които човекът „може да прави“: най-предпочитаният, обичаен и ефективен начин за общуване.

 • Той не е списък с „проблеми“ или увреждания.

Подкрепящ

 • Той помага на човека да общува в „широкия свят“'.

Центриран върху личността

 • Важно: той принадлежи на потребителя на ПАK  (ПАК).
 • Там, където е възможно, потребителят на ПАK   (ПАК) трябва да участва в създаването му.

Запомнете, ПК (CP) е наръчникът на потребителя на ПАК (ПАК) не е наръчник на комуникационния партньор. Той е изключително полезно средство в подпомагането на възрастните да подкрепят общуването си по подходящ начин с всяко дете.

What does it do?
 • Supports a vulnerable person with communication difficulties when they are involved in:
  • interactions; and
  • transitions to new environments and situations.
 • Draws together complex information (to include the person's own views).
 • Is a single document that's clear, positive and accessible.

Communication passport sample

Как го прави?

Паспортите целят да:

 • Представят човека позитивно като индивид, а не като комплект от „проблеми“ или увреждания.

 • Осигурят пространство за възгледите и предпочитанията на човека, където те да бъдат записани и предоставени на вниманието на други.

 • Отразят уникалния характер и чувството за хумор на човека.

 • Опишат най-ефективните средства за общуване с човека и как другите могат да общуват с него и да го подкрепят най-добре.

 • Събира на едно място информация от миналото и настоящето, както и от различен контекст, за да помогне на персонала и партньорите в разговора да разберат човека и да имат успешни взаимодействия.

 • Поставят еднаква тежест върху възгледите на всички тези, които познават човека добре, както и върху възгледите на специализираните професионалисти.

Този текст е взет от „Лични паспорти за общуване“ .

Защо са били създадени?

Сали Милър създава личните паспорти за общуване като подход през 1991 г., по съвпадение с подобен подход, известен като „Книги на клиента“, част от Newcastle Interaction Assessment Network. По това време паспортите са били нов начин за документиране и представяне на информация за деца и възрастни с увреждания, които не могат да говорят от свое име.

Този текст е взет от „Лични паспорти за общуване“ .

Какво въздействие са имали?

Паспортите за общуване оттогава насам са използвани широко у дома, в грижите, социалната работа, здравната и образователната среда.


Те са начин за осмисляне на информацията от формалната оценка и записване на важните неща относно детето и възрастния по достъпен начин, центриран върху човека, както и подкрепа на преходите на индивида между службите.


Важно е да се изтъкне, че те са нещо повече от брошура. Създаването на паспорта за общуване е процес. Решението да се създаде и използва паспорт дава ясен фокус за продължаващите взаимоотношения дом/училище, партньорствата в работата със семейства и за интердисциплинарното сътрудничество.


Този текст се базира на „Лични паспорти за общуване“.

Communication passport sample

Научете повече

Ако искате да прочетете повече за паспортите за общуване, Сали Милър е написала отлична статия по въпроса.


Лични паспорти за общуване