Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Introduction
A boy in a standing aid looks at the camera

Many children and young people who are unable to produce articulated speech also have limited physical ability to access ICT equipment that can provide an alternative means of communication or equipment that can augment their access to a means of communication.

 

Assessing the optimum means of accessing this equipment is an important step on the way to enabling them to take a more active part in both school and home life.

Осем ключови въпроса
A diagram of Successful assessment: key
         factors


Когато планирате оценка на потребностите за достъп, има осем ключови въпроса, които трябва да бъдат разгледани:Този пакет е вдъхновен от ICTS Training Unit 4.

This package has been inspired by ICTS Training Unit 4.Успешна оценка: ключови фактори

Физически способности

Сетивни способности

Когнитивни способности

Хронологична възраст

Екипна работа

Финансиране на оборудването

Подкрепа и обучение

Време

Физически способности

Когато оценявате индивидуалните потребности, свързани с ИКТ (ИКТ) на ученици със СОТ (СОТ), ДМОТ (ДМОТ) или КОТУ (КОТУ), кое е най-доброто място да започнете?


Установяването на оптималните средства и нивото на физически контрол осигурява конкретно базово ниво, от което да напредвате, тъй като то:

 • Отваря вратите към други области на способностите.

 • Прави възможна една степен на независимост, която преди това не е била достигана.

 • Разкрива нива на когнитивни способности, които иначе биха били пренебрегнати.

За да идентифицирате физическите способности на ученици с тежки и комплексни потребности, трябва да проверите три важни принципа.

Физически способности:
трите принципа
a diagram showing the three principles of
         physical abilities
Настаняване: общa информация (1)
illustration of a boy sat on a chair
         at a desk


Оптималното настаняване е съществено важно за успеха на въвеждането и развиването на ИКТ(ИКТ) умения. Степента на подкрепа при настаняването, която се изисква, за да се поддържа добро позициониране, зависи от физическите способности на ученика. Настаняването винаги трябва да бъде началната точка, когато се идентифицират индивидуалните потребности при ИКТ ( ИКТ).


Настаняването също така е от основно значение, когато се планира достъп до контролиране на вокален синтезатор, задействан с ключове VOCA.

Seating: an overview (2)
illustration of a boy sat on a chair
         at a desk

The degree of supportive seating will vary from pupil to pupil and will depend on the pupil's physical abilities.

 

 

Above all, the seating system should allow a pupil to concentrate on the activity and the movements required to operate an input device. It should not result in the pupil struggling with the instability of their seating in order to maintain balance and gain some minimal control.

Позициониране на потребителя
Teacher and young girl sit in front
         of interactive ICT equipment


Доброто настаняване:

 • Ще гарантира, че ученикът има достъп до клавиатура, движи джойстик или натиска ключ по-точно и консистентно.

 • Ще подобри позата на тялото.

 • Ще позволи на ученика да постигне много повече с много по-малко усилие (което намалява умората).

Идентифицирането на правилното функционално настаняване за употреба на ИКТ(ИКТ) устройства или ключове означава сътрудничество между персонала на училището, терапевтите (физиотерапевти, трудотерапевти и логопеди), учениците и родителите. Понякога настаняването варира според различната среда.

(ICT) ИКТ позициониране

Позиционирането на ученика е неизменно свързано с правилно функционално настаняване и подходящото позициониране на ИКТ (ИКТ) и друго оборудване. Когато има добро настаняване, могат да се направят фини промени в позиционирането на ученика според избраната му дейност. Това може да варира от ден на ден или от дейност на дейност. Един ученик може да изисква нагласяване на позицията, когато е изморен, или когато минава от комуникационно устройство към компютър. Какъвто и да е случаят, трябва да се зададе един прост списък от въпроси от време на време:

 • Дали ученикът е правилно подкрепен и най-вече дали му е удобно?

 • Може ли ученикът лесно да види екрана или устройството, което използва?

 • Дали ученикът все още може да вижда и да взаимодейства с връстниците си?

Консултацията с други професионалисти е съществена, за да се отговори на тези въпроси изцяло и по подходящ начин.

Sensory abilities
Young boy with supportive ICT
         equipment sits in front of interactive computer screen

The sensory abilities of a pupil with severe and complex needs are sometimes overlooked.

 • What a pupil can hear and see is crucial in deciding whether and how ICT can be a useful augmentative tool.
 • Hearing and seeing require not only the receptors (ears and eyes) to be functional, but also the pathways within the brain to work and make the correct connections.
 • It is these internal pathways that have great bearing on how sight or sound is perceived by the pupil.
 • The establishment of an agreed baseline is vital. This will involve working with the relevant professionals.
 • The use of ICT within the base-line assessment process can in itself reveal important information relating to the sensory abilities of the pupil.
Когнитивни способности
 • Важно е да се разпознаят и разберат когнитивните способности на ученика. Учениците със СОП, ДМОТ и КОТУ (СОТ, ДМОТ and КОТУ) би трябвало да имат подробни оценки от диагностиката на техните когнитивни способности до времето, в което започват училище.
 • (ИКТ) ИКТ могат да бъдат успешно използвани като подкрепящ диагностичен инструмент в рамките на самия процес по когнитивна оценка.
 • Познаването на нивото на когнитивните способности на ученика ще повлияе на първоначалните и последващите избори на ИКТ (ИКТ) хардуер и софтуер. Например решението да се въведе един или повече ключове може да зависи също толкова от когнитивните способности на ученика, колкото от физическите му способности да контролира тези устройства.
Хронологична възраст
Teacher and young girl sit in front
         of interactive ICT equipment
 • Както хронологичната, така и развитийната възраст са важни при определянето на подходяща среда за ИКТ (ICT) за учениците с тежки и комплексни потребности.
 • Съдържанието на софтуера за причина и следствие трябва да бъде идиоматично много различен за един тийнейджър с тежки обучителни трудности в контраст на използващия ключове ученик без обучителни трудности.
 • За да се избегне този вид капан, решенията относно ИКТ (ICT) свързани с възрастта, трябва да са редовно преразглеждани от учители, терапевти и родители.
Teamwork
A boy with two teachers

Effective teamwork requires:

 • Coordination.
 • A person in the team needs to be identified and nominated as the pupil's coordinator.
 • The coordinator's primary role is to ensure good communication within the immediate team and with local authority agencies.
 • Where teams are multifaceted, the skills of individual team members should complement each other in forming a cohesive entity.
Funding of equipment
Assorted equipment
 • The funding of any equipment remains a significant issue.
 • Equipment might be funded from a variety of sources, ranging from local authority and school budgets to charities and local voluntary fund-raising or sponsorship.
 • Many pupils will also be subjected to delay caused by limited budgets.
 • Where additional equipment is identified as a crucial component of pupil's needs, provision should be identified within the pupil's Statement.
Support and training of pupils, staff, and families
 • Pupils with complex needs will require ICT environments that are in turn complex and tailored to individual needs.
 • Investment in training and support must be considered beyond the provision of hardware and software.
 • It is an ongoing process, as technology progresses towards better and greater opportunities.
 • Training and support is much more expensive and time-consuming than purchasing and installing the equipment in the first place.
 • Successful outcomes resulting from ICT provision are interdependent with good quality training and well-managed pupil support.
Време
Young boy with supportive ICT
         equipment sits in front of interactive computer screen

Качеството и количеството на времето, предвидено за ИКТ (ICT) и употребата на ключове, може да бъде използвано като лакмус за осигуряването на ИКТ (ICT) обслужване за ученици с тежки и комплексни потребности. От съществена важност е повечето време, защото то освобождава ресурси в цялостен план, като позволява повече време за:

 • Срещи и планиране с колеги и членове на семейството.
 • Записване и наблюдаване на напредъка при употребата на ИКТ (ICT) употребата на суич.
 • Организиране на време за помощниците и допълнителните лица от класната стая, както и за терапевтите, да подготвят и адаптират ИКТ ресурсите.

Най-важното е, че ще има много по-голяма възможност за наблюдение и запис през дълъг период от време, тъй като децата имат склонността да се държат много различно в различни обстановки, с различни възрастни и по различно време на деня. Разбира се, всички тези взаимодействия трябва да бъдат записани и сравнени едни с други.

Summary of Dos (1)
Teacher and young girl sit in front
         of interactive ICT equipment

DO:

 • Ask more than one person - include members of the family and staff members.
 • Ask other staff as well as professional in charge.
 • Ensure the recording of the observations includes the context in which the child produced the behaviour.
 • If possible, ask about specific situations rather than asking a general or leading question. (e.g.: 'What happens when...'; not 'he doesn't like...does he?')
Summary of Dos (2)
A girl holds a keyboard
 • Ask people to report exactly what the child did, before discussing the behaviour.
 • Get detailed description of behaviour, not just a general discussion.
 • Try to speak to people in person, when looking at their reports, enabling further discussion.
 • Wherever possible, get a video recording of the behaviour.
 • Allow sufficient time to observe and record over a long period.

This slide has been adapted from Listening to Children, Aitken and Millar 2004.

Summary of Don'ts
A girl uses a touchscreen

DON'T:

 • Rely on feedback from one person only.
 • Rely on feedback following a single session.
 • Rely on written evidence only.
 • Rely on 'general' statements ('He often bangs his hand') - always investigate further.
 • Accept an interpretation of particular behaviour without cross checking with others.

This slide has been adapted from Listening to Children, Aitken and Millar 2004.